Berättelser ur svenska historien, Volumes 29-30

Front Cover
[Tryckt hos] L.J.Hjerta, 1859 - Sweden
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 216 - LE\IRO\ öfver verldsdelar, länder, haf, vikar, hamnar sjöar, floder, kanaler, öar, berg, stater, provinser, grelskaper, departementer, kantoner, guvernementer, kretsar, comitater, ejaleter, paschalikater, legationer, arrondissementer, regeringsdistrikter, delegationer, divisioner, amt, biskopsstift, län, härader, socknar, pastorater, annexer, bergslager, städer, köpingar, större byar, badorter, bergverk, kungsgårdar och andra historiskt märkvärdiga orter i jordens alla länder, för postexpeditioner,...
Page 202 - ... för hvilken dess eget rikes undergång, ja en hel verldsdels förstöring ej syntes för högt pris för tillfredsställandet af hans krigslystnad. 8) ') T.
Page 2 - Det såg till och med ut, som det nära sambandet varit af en högre magt i förväg bestämdt. Ulrika Eleonoras födelse hade nämligen inträffat just på Emerentia-dagen.
Page 145 - ... till trakten framom högra örat och der gått ut. Skulle någon skottkanalens afvikning från horisontalplanet möjligen hafva egt rum, synes denna, att döma af skadorna i...
Page 180 - Ett olycksfall det var för oss, I såta bröder, Ett olycksfall det var, som tager bort vårt bröd. Ej någon sig för oss nu mera så bemöder; Vårt hantverk duger ej. Vår mästare är död.
Page 78 - Och jag lyfte min ögon upp och såg, och si der var ett flygande bref — — Och engelen sade till mig: det är den förbannelsen som utgår öfver hela landet, ty alla tjufvar och menedare varda efter detta bref fromme dömde».
Page 134 - ... ungefär samma ställning som förut. Herre Jesus! konungen är skjuten! utropade dervid Kaulbars och slog löjtnant Carlberg på axeln och bad honom springa efter general Schwerin. Maigret drog konnngen i kappan, men intet svar, ingen rörelse förspordes.
Page 219 - ... 16—32): Medeltiden. III band. (33—58): Nyare tiden. IV band. (59—91): Nyare tiden, från början af den äldre franska revolutionen. Lösa häften till komplettering kunna erhållas endast af häftena från och med 21 till slutet och kosta 35 öre häftet.
Page 204 - På och genom denne sistnämnde har det lysande minnet verkat högst menligt. Karls like i envishet, ville han vara det också i annat.
Page 6 - Den var öfverfnll af menniskor, hvilka önskade se den ryktbare krigaren. Han gick till främsta bänken och förblef der stående nndcr nästan hela Gndstjensten, bvarföre ej heller någon annan vågade sätta sig.

Bibliographic information