Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 2

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1792 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 1404 - Wy, dat deze alomme zal worden gepubliceerd en geaffigeerd, daar en zo als zulks behoord en te gefchieden gebruikelyk is. Gedaan in den Hage onder het klein Zegel van den Lande, den 15 November 1792. (Onder ftondy) Ter Ordonnantie van de Staaten , Was geteskctid ,) «N A.
Page 862 - Generaal van niet te mögen varen beoosten de Kaap de Goede Hoop en door de Straat van Magellaan.
Page 1491 - Hoogheid en deszelfs Huis. Wie toch heeft meer belang by den algemeenen welvaart der Natie , by haare vryheid en veiligheid , dan een Huis , wiens roemrugtige voorzaten de grondleggers en verdedigers dier voorrechten zyn geweest , en wiens waare grootheid altoos zal gelegen zyn in het betreden van dat loffel yk vpetfpoor?
Page 1487 - ... er zyn zekere tyden en omirandigheden , waar in het lafheid is een post van aanbelang te verlaten : wanneer de reden van waakzaamheid verdubbeld , is de post van gevaar altoos die van Eer en Pligt , en zo lang het Vaderland in zulke gevallen onzen dienst begeert , valt 'er niet meer te twyffelen over de keuze. Daar ik nu, 'Edele Groot Mogende Heeren! uit den mond van den Heer lfan Waifcnaer^ Jleere van Starrenburg, veritaan heb, dat all...
Page 768 - SCHOOR, gedaan op Ordre van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en West Vriesland. door Melchior Solstra in den Jaare 1751 en vervolgens tot in 1764.
Page 1303 - Opgave der beste middelen om den gemeenen man het belang van den Godsdienst te doen gevoelen en hem ter verkrijging van rechtmatige begrippen omtrent dezelve bevorderlijk te zijn.

Bibliographic information