Buy this book


SellerPriceSeller rating
Taylor & Francis USNo priceNo rating
Amazon.comNo priceNo rating
Barnes&Noble.com$219.59No rating
Books-A-MillionNo priceNo rating
IndieBoundNo priceNo rating
Barnes & Noble - bargainforce$219.59No rating
aristosbooks.com$39.20No rating
AmericanBookWarehouse$179.95No rating
Barnes & Noble - Books Express$107.95No rating
Biblio.com$172.87No rating
eBay - shanamyersforqvc$2.99No rating
Thriftbooks.com$11.81No rating
Biblio.com$67.95No rating
Barnes & Noble - HPB-Emerald$35.99No rating
AmericanBookWarehouse$55.95No rating
AmericanBookWarehouse$179.95No rating
Alibris$35.98No rating
eBay - rockymtntext$61.95No rating
BetterWorldBooks$10.98No rating