Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum libri quindecim. Ex optimis codicibus nunc primum collatis emendavit ac supplevit nova latina versione et Animadversionibus cum Is. Casauboni aliorumque tum suis illustravit commodisque indicibus instruxit Iohannes Schweighaeuser, Volume 2, Part 1

Front Cover
ex typographia societatas Bipontinae, 1802
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 53 - Philofophi libris , monuit Dalech. & Salmaf. Exerc. p. 483 extr. Villebrunius quidem veftigia eorum fibi reperifle vifus erat lib. I. c. 17. at ibi nihil, quod hue referri poífit : putocaputiS.
Page 34 - HIPPONACTI tribuuntur vulgo apud Stobaeum , Serm. xcv. de Comparatione Paupert. & Divitiarum : ( cf. Schol. ad Ariftoph. Ran. 674. ) fed in óptimo Stobaei cod. ms. Parif. quern...
Page 633 - Ctefibium. lunii liber non eft ad manus: Salmafium vero, ubi de Ctefibio & de Hedyli epigrammate agit (Exercit. Plin. ad Solin, pm 449 fq.) non video ex illa epigrammate collegifle, ad Philadelphi Ptolemaei témpora referendam effe Ctefibii aetacem : nec id reite colligi iude poffe videtur.
Page 499 - Sic coimnc*diflime veriflimeque, ft quid video, ed. Ven. cum ms. A. ( nam & haec omifit Epit.) Pro quo imperite editor Baf. illud pofuit , quod apud Xenoph. vulgo edebatur ечухлтсе-1ч£а.<г1 та ¡/.n' AVTW то y.ifus , quod ipuim fecurus tenuit Cafaubonus.
Page 199 - I'hry nicho pag. no. & Herodiano Grammar, apud Etymolog. Magnum, iam pridem docuerat BENTLEI ad Menandri Fragm. pag. 115. Vide Athen. IV. 170. f. ubi membrarue noítrae verum tenent, & VII. 290. cd ubi eamdem icripturam metri ratio neceiTario requirit. У erf. 46 fq. ¿л л à, TÍ, alafa wMtríov хлйн/леюс •я-oiovffi <f
Page 206 - ¡taque five ad oram libri fui adfcripfit , five proximo quoque loco , qui commodus ipfi videbatur , inferuit. Eiufdem generis illa funt Fragmenta ex libro fecundo, quae fuis locis praetermiíTa, longo deinde ex intervalle pon Epitomen libri XIII.
Page 152 - Chio, capitibus plurimis.ampliilimis, fpinofiilîmis, &c. cuius nomeii hodierni adhuc Graeci retinent. Vide Bodaeum ad Theophr. pag. 605 fq. Hexametrum iftum nefcio cuius poëtae , ab Athenaeo citatum , adieâo pentámetro , ad quem fimul hîc refpicitur , laudavit Plutarchus, Sympof. IV. î. 'ii( ¿y' i-/j\i-Tu$o.( x«) à.vk тр-/ем ötayir f.tvTü.1 ua.ba.x¿>v eívífet MVKOIÙIV.
Page 142 - Equidem de ftridore cogitaveram , quem edit l'utyrunt clixum , qui ftridor etiam turn durât , cum cibus fervens menfae infertur : unde de lurconibus loquens Clemens Alex. Paedag. lib. II. (pag. 103. med. éd. Heinf.) Tttywiie fffyvfft Tnfwxfvpivwf dicit, fibilantibus fartagi* nlius ¡indique circumflrtptntes . Vox yjitftvt verf. i. qui ferri potuerit , non videram ego : itaque in xj'."'rjl
Page 146 - Quid fymbolas appellet , fans declara» turn eft lib- I. [ ad pag. 4. b. ] Videtur autem Athenaeus » hoc dicere , omnes aut plures certe Medicos , qui cond...
Page 370 - Ego vero, ne quid amplius dicann , íanfte confirmare oculacus tenis poffum , in iplb illo libro , cuius ad oras Cafaubonus ex Aegiana collatione Emendationes fparfim nonnullas & Supplementa ad Athenaeum adfcripfit, hoc loco ad vocem rvvAuaffTpATÎit, quae in éd.

Bibliographic information