Berättelser ur svenska historien, Volumes 31-32

Front Cover
[Tryckt hos] L.J.Hjerta, 1863 - Sweden
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 115 - Vi kasta oss med all nåd och tillförsigt i riksens ständers armar och förklara vårt nådiga uppsåt derpå allenast syfta och bero, att i alla delar förena oss med de rådslag och författningar som riksens ständer pröfvat nödiga och nyttiga 9. Det sista var endast ett upprepande af orden i hans konungaförsäkran. Enskildt ursäktade han sig: »allt detta är mera andras drift, än min egen» '". Dermed var konungamaktens öde i Sverige afgjordt för konung Fredriks dagar.
Page 154 - Jag såg skuggan af det högsta väsendet skrida förbi mig, och jag intogs af vördnad och beundran. Jag letade efter dess spår i sanden — hvilken kraft, hvilken vishet ! Jaff såg djuren vara till endast genom växterna, växterna genom de liflösa partiklarna, och dessa åter bilda jorden.
Page 194 - Den tjugusjuårige mannen tog nu till sin lefnads uppgift att i detta samma fädernesland återupprätta handeln, sjöfarten, landtbruket och handaslöjderna, dessa, som han kallade dem »fyra grundpelare under statens välstånd».
Page 193 - Sverge genom sparsamhet och ändamålsenliga, kanske långsamt men säkert verkande förvaltningsåtgerder, afseende i synnerhet landtbrukets och de naturliga de inhemska näringarnas förkofran. Det var detta parti, som sedermera fick namn af Mössor. Det andra...
Page 192 - Striden mellan Englands Whigs och Torys, i början kämpad under fanorna af olika dynastier visade sig snart vara en strid också om olika politiska «sigter.
Page 116 - Löwen. för hela den lappska menigheten, öfversatte han på dess tungomål och lät trycka abc-, evangelii- och epistel-bok...
Page 198 - Alingsås plantera många bland söderns vigtigaste färgväxter; t. ex. kräpp, safflor och vejde. Tillika anlades verkstäder för linne- flors- och bandväfnader, för tobaks-spinnerier, för pip-tillverkning och för åtskilliga metallarbeten.
Page 187 - Sagobrolt öfver riksdagen 1734. sina föregångare genom en mera ledig och regelbunden versbyggnad, genom en större skicklighet att lämpa formen efter innehållet och genom den finare takt, med hvilken han undvek krystade känslor och tillkonstlade prydnader.
Page 20 - Linné m. fl. hade honom att tacka för uppmuntran och understöd. Han var en verklig Maecenas och förtjenade och fick af sina tacksamma skyddlingar namn af Lärdomens Gyllene Borg.
Page 122 - Sverges tron mer förhoppning än någon annan; en förhoppning, grundad på alla svenskars sinnelag samt beständiga högaktning /or del gustavianska blodet.

Bibliographic information