Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 9 of 9 on FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad....
" FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State. Soestdijk, 22 juni 1971. "
Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen - Page 83
by Rijksuniversiteit te Groningen - 1898
Full view - About this book

Staatsblad van Nederlandisch IndiŽ

1868
...Nederlandsoh-IndiŽ buiten Java en Madura. Onze Minister van KoloniŽn is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift wordt gezonden aan den Raad van State. Het Loo, den Ssten September 1867. Ue Minister van KoloniŽn,...
Full view - About this book

Periodiek woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen

Law - 1856
...komt in werking met de 231ste Loterij. En is Onze Minister van financiŽn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan kennis zal worden gegeven aan den Baad van State. 's Gravenhage, den 27 September 1856. WILLEM. De...
Full view - About this book

Verzameling van stukken betreffende het geneeskundig staats toezigt in nederland

1870
...treden op den Isten November 1865. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan mededeeling zal gedaan worden aan de Algemeene Rekenkamer. is GravenJiage, den 3den Junij 1865. (get.)...
Full view - About this book

Jaarboek der Rijks-universiteit te Utrecht

1880
...geneeskundig examen1' en „tweede natuurkundig examen". Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan een afschrift aan den Raad van State zal worden gezonden. Oranje-Nassau , den i4dcn September 1883....
Full view - About this book

De Nederlandsche wetboeken, benevens de belangrijkste der tot hunne ..., Part 2

Netherlands - 1881
...en visscherij , buiten werking zijn gesteld. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschriften zullen a) Art. 58 der Wet "van 18 April 1874 (Stb. kŲnnen door hen in nilgaaf worden gebragt,...
Full view - About this book

Periodiek woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen

Law - 1882
...bladen worden als geheel onbeschreven beschouwd. Onze Minister van Financien is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden...geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. HET Loo, den 16den September 1882. WILLEM. De Minister van Financien, VAN...
Full view - About this book

Kerkelijk wetboek: De reglementen en verordeningen der Nederlandsche ...

Nederlandse Hervormde Kerk - 1889 - 372 pages
...Isten Januari 1871. Onze Ministers van Justitie, FinantiŽn en KoloniŽn zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschriften zullen worden gezonden aan de Departementen van Algemeen Bestuur, aan de Hooge CollegiŽn...
Full view - About this book

De nederlandsche schoolwetgeving voor het lager onderwijs, 1796-1907: wetten ...

Education - 1907 - 672 pages
...127) door Ons vast te stellen. *). Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschift zal worden gezonden aan den Raad van State. Het Loo, den 9den Augustus 1879. (get.) Willem....
Full view - About this book

Bijvoegsel

Netherlands - Gazettes - 1867
...overgedagen, die alzoo in alle regten en verpligtingen dec oorspronkelijke concessionarissen treedt. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvocring van dit besluit. '* Graoenhage , den Zielen April 1866. (Get.) WILLEM. De Minuter van Binnenlandsche Zaken, (Get.) GEEKTSEMA....
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download PDF