Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1752 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 279 - Staat van Oorlog, in welk fomme de Provintie Vriesland en het Landfchap Drenthe hare Quotes zoude kunnen profiteren voor zich zelve, en de SociŽteit van Suriname het montant van de Quotes der verdere Provintien genieten. Het getal der Compagnien Infanterie zal volgens dit Project, zyn vier honderd dertien, en met de Gardes te Voet vier honderd zeven en twintig, zulks dat de jaarlykfche fomme bedragen zoude...
Page 263 - er in het geheel negen en veertig Staven en vyf honderd Compagnien, Nationalen of Duitfchers ; vier Staven en- zeventig Compagnien Schotten , en drie Staven en dertig Compagnien Walen. In ieder Regiment of...
Page 268 - er hier of daar geen fpeciale redenen ter contrarie zyn , zouden hunne Compagtien behooren te verliezen, doch op den voet van Kapiteins Commandanten by ieder Regiment, en by zulke ordinaris Compagnien geplaatft worden als hare Koninglyke Hoogheit zal goedvinden , om daar by te dienen , tot dat zy zullen zyn ingevallen. De jongde Kapiteins Commandanten van de GrenadierCompagnien zouden...
Page 282 - Broekhuizen , om daar uit te vinden het lembourfement der Wapengelden van de geweze krygsgevangen Compagnien van het Regiment van Oyen , gedaan hebbende op de repartitie van gemelde Provintie, het welk in den jare 1748 is geÔncorporeerd. Dit rembourfement zal afgeloopen zyn tegen de maand December 1753. Nog manqueren op...
Page 261 - Dragonders niet hooger ftellen dan op vyf en twintig ť zes en twintig Dragonders , en ieder ordinaris Compagnie op vier en twintig Ť vyf en twintig. De Gardes Dragonders hebben twee Sergeanten of Wachtmeefters en twee Tambours per Compagnie. De ordinaris Compagnien hebben maar een Sergeant of Wachtmeefter en een Tambour , dog met den tweeden Sergeant of Wachtmeefter, die zy gehad hebben, is het eveneens gelegen als van de Cavallerie is gezegd , en het Regiment Gardes Dragonders benevens dat...
Page 261 - ... zes en twintig Dragonders , en ieder ordinaris Compagnie op vier en twintig Ť vyf en twintig. De Gardes Dragonders hebben twee Sergeanten of Wachtmeefters en twee Tambours per Compagnie. De ordinaris Compagnien hebben maar een Sergeant of Wachtmeefter en een Tambour , dog met den tweeden Sergeant of Wachtmeefter, die zy gehad hebben, is het eveneens gelegen als van de Cavallerie is gezegd , en het Regiment Gardes Dragonders benevens dat van Ditfourit hebben ook ieder een' Piqueur, dog op ongelyken...
Page 258 - volgens den voet van betaling fterk veertig gemeene Ruiters, de' Corporaals daar onder gerekend , en ieder ordinaris Compagnie is op gelyke wyze fterk dertig gemeene Ruiters; dog in realiteit is een Compagnie Gardes fterk zes en dertig Ruiters ; en een ordinaris Compagnie vyf en twintig Ť zes en twintig door malkander. Ieder Compagnie, zo van de Gardes als ordinaire, heeft maar een...
Page 263 - Commandant, boven en. behalven her ordinaris getal Officieren van een Compagnie, Dus zyn 'er in het geheel agt en negentig Compagnien Grenadiers en Kapiteins Commandanten, Nationalen of Duitfchers; veertien Coropagnien Grenadiers Schotten met hare Kapiteins Commandanten, en zes Compagnien Grenadiers Waaien, elk met een Kapitein Commandant.
Page 115 - Blakers, te zamcn 30; 3 andere z.yn ieder twee hoog, en elke rang vaa 8 Blakers, te zamen 48 ; twee andere zyn enkel, en van 8 Blakers ieder, en de vier overigen zyn mede enkel, en ieder van 6 Blakers, daar^nboVert waren 'er aooexpres daar toe gemaakte nieuwe blikkeHangblakersy hangende tegen alle de Pilaren , enz.
Page 280 - Maar de zwarigheid is weggenomen, indien goedgevonden werd de voorfchreve fomme / 8056 ter lange maand aan den voornoemden Solliciteur provifionelyk by leening uit het verhoogde Laft- en Veilgeld te doen betalen , tot dat een ander fonds tot -de voorfchreve expeditie zal wezen vaftgefteld. IX. De derde der hier boven gedane voorflagen gaat daar ben .-n, dat, dewyl VEREENIGDE TIEN.

Bibliographic information