Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ...

Front Cover
Ter drukkerye van J.A. de Chalmot, 1788 - Law
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 298 - Eerambten en bezittingen. Dat zy, daar hun de dringende en hooge nood, en de korte tyd van beraad die hun flegts vergund was, niet heeft toegelaaten dit volledig ter...
Page 298 - ... in verfcheiden oorden der Stad aangeplakt. Te merkwaardig is dit Gefchrift, dan dat wij diens inhoud hier niet zouden mededeelen. Van woord tot woord luidde het aldus: „ Burgemeesteren en Raaden der Stad Amflerdam, vin.
Page 69 - Staaten van Gelderland en Utrecht, als met die van de overige Gewesten, benevens de Leden en Steden van dien, door alle die vermogens , gezag en invloed, welke aan onze hooge Waardigheden kunnen gerekend worden verbonden te zyn , op het fpoedigfte en.
Page 95 - Maje„ fteit kan zich ook geen Antwoord, dat „ eenigzins voldoenend zou zyn, beloo „ ven : wanneer men ziet en van alle kanten „ hoort, dat de zogenaamde Meerderheid „ van die zelfde Staaten niet bezig is , dan „ om Middelen uit te vinden, om...
Page 298 - t algemeen, en van deeze Stad en Burgery in 't byzonder, hebben getracht te handelen, en dat als nog, in de tegenswoordige omstandigheden, het welzyn van de Stad en derzelver Ingezeetenen, by hen zwaarder weegt dan hun eigen leven, of het behouden van hunne Eerampten en Bezittingen. Dat zy, daar Hun de dringende en hooge nood, en de korte tyd van beraad, die Hun...
Page 82 - Raadpenfionarisovergegeeven,derwyzen ver* nederende en onbillyk zyn, dat geen waar, en vooral geen gewapend Vaderlander, dezelve zonder verontwaardiging en. rechtvaardige gramfchap hooren of herdenken kan ; deeze eisfchen , wel verre van den rechtfchaapen Patriot...
Page 299 - ... aanwenden tot bevordering en behoud van de rust in deeze Stad, ten einde een ieder, hy zy wie hy zy, voor alle geweld en overlast ,te beveiligen, Afhim den 3 Oftober 1787.
Page 140 - Hoogsc„ dezel ve zou , in deeze gelukkige Herftelling „ der Rust alhier, wel dat deel neemen...
Page 191 - Nederland , niet alleen op de verfoeilykfte wyze te verguizen ; maar , 't geene nog duizende maaien erger is , de gantfche Republyk , voor meer dan eene halve Eeuwe , in den grond te bederven, en zoo wel met betrekkinge tot haaren welvaart en handel , als buitenlandse» vertrouwen , in erger omftandigheden te ftorten, dan ooit een buitenlandfche Oorlog, hoe verwoestend ook...

Bibliographic information