Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 5 of 5 on Gouverneur-Generaal is bevoegd om met inachtneming van de bepalingen van dit reglement....
" Gouverneur-Generaal is bevoegd om met inachtneming van de bepalingen van dit reglement en van 's Konings bevelen, algemeene verordeningen vast te stellen omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling niet door de wet is geschied of moet geschieden, waarin... "
De Indische gids - Page 1484
edited by - 1893
Full view - About this book

Onze koloniale staatkunde: een beroep op het Nederlandsche volk

Netherlands - 1865 - 66 pages
...noodige geduld hebt, lezer! — „met inachtneming der bepalingen van dat regle„ment en van 'skonings bevelen, algemeene verordeningen „vast te stellen,...aan den koning de regeling niet is voorbehouden." schrift der wet daarop neder, dat zoo de gouverneur-generaal al verordeningen mag maken, het geheel...
Full view - About this book

De Gids, Volume 29, Issues 1-2; Volume 57

Printing - 1865
...inachtneming der bepalingen van dat reglement en van 's Konings bevelen, bij wijze van ordonnantie algemeene verordeningen vast te stellen omtrent alle...waarvan aan den Koning de regeling niet is voorbehouden. Bij het volgend artikel wordt hij bovendien bevoegd verklaard voorloopig bij ordonnantie te regelen...
Full view - About this book

Publiek- en privaatrechtelijke verhoudingen tusschen Nederland en de ...

Law - 1891 - 268 pages
...Kerkbestuur. (2) Hand. Staten Gen. 1864/5, pag. 906. Gen. de bevoegdheid toegekend om, met inachtneming van 's Konings bevelen, algemeene verordeningen vast...waarin niet door een Koninklijk besluit is voorzien en waarvan aan den Koning de regeling niet is voorbehouden. In geval van oorlog of opstand (art. 43...
Full view - About this book

Schets der werkzaamheden in strafzaken van den nederlandsch-indischen ...

Alfons Johan Driessen - Criminal procedure - 1897 - 262 pages
...met art. 20 RR, welke den GG de bevoegdheid toekent om met inachtneming van de bepalingen van dit RR en van 's Konings bevelen, algemeene verordeningen vast te stellen, omtrent alle onderwerpen, waarin de regeling niet door de wet geschied is of geschieden moet, waarin niet door een Koninkl1jk...
Full view - About this book

Het reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch IndiŽ benevens de ...

Dutch East Indies, A. S. Hirsch - 1907
...TWEEDE HOOFDSTUK. Fan de bevoegdheid en depligten van de regering van Nederlandxch-lndiŽ. A ęT. 20. De Gouverneur-Generaal is bevoegd om, met inachtneming...bepalingen van dit reglement en van 's Konings bevelen, algeraeene verordeningen vast te stellen omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling niet door de...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download EPUB
  5. Download PDF