Fataburen: kulturhistorisk tidskrift, Volumes 1906-1907

Front Cover
Nordiska museet, 1906 - Ethnology
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 137 - ... men ljusets vän vet lätt sin plats i striden. Det sägs, att solen sänks, att dagen grånar; välan, så kämpen under aftonrodnan! Dag är det nog ännu att vinna slaget. Tron ej, vad håglösheten viskar till er: att striden är för hög för er förmåga, och att den kämpas ut väl er förutan!
Page 171 - Der ael is fet ok en stark fisk. Mit ledegen henden is he nicht gut to fangen, dat is wis 1521. Weir en wil vorwaren. de mot nene seke edder kisten an em nicht spåren.
Page 133 - Odyssé i Svensk öfversättning till min dotter. Dig, du unga, den äldsta af sånger! Med strömmande välljud I årtusenden re'n trängde från bröst den till bröst. Drick äfven du den svalkande flägt från tidernas morgon! Riktigt gammalt blott är...
Page 133 - Den dag kan gry, då allt vårt guld ej räcker att forma bilden av den svunna tid.
Page 69 - Du Finn, kom ner, Finn, Finn, kom ner ur det höga! På tornet blott fattas en endaste sten, den lägges se'n, men Gud har bevarat mitt öga." — "Och heter jag Finn, af jätteätt, ej läggs så lätt den stenen, — den eden jag svär dig. En evig ruin skall din kyrka stå * och utanpå och innantill aldrig bli färdig. Dock — heter jag Finn...
Page 69 - Och heter jag Finn, af jätteätt, ej läggs så lätt den stenen, — den eden jag svär dig. En evig ruin skall din kyrka stå * och utanpå och innantill aldrig bli färdig. Dock — heter jag Finn", fortfor han vred, "Jag bryter ned den dumma, den hålkade klyftan.
Page 197 - Då det i bibeln omtalas, att Kain for till främmande land och tog sig hustru, så var det hos detta släkte...
Page 65 - Lauritzses 0yne ud, det oc S. Lauritz samt0ckte oc bevilget: Men see hvad skeede der? Trolden fors0mmede sig icke, men snarlig Kircken opbygte, oc der Laurentius det saae, bleff hand saare bedr0ffvet, thi hannem stod trende onde Vilkor fore: Det ene Troldens...
Page 65 - Naffn, oc hvad hand heed, hves hand icke det kunde giere, skulle S. Lauritz forskaffe oc giffve hannem Soel oc Maane, oc dersom S. Lauritz end det icke kunde effterkomme, da skulle oc vilde Trolden sticke S. Lauritzses 0yne ud, det oc S.
Page 65 - Bemelte Kraffts Kircke er funderet paa nogle Steen Pillere/ udi blant hvilcke Pillere paa den eene er at see staa udhugget en Trold/ som omfauffner samme Piller til den Ende/ ät vilde den nedbryde/ oc bemelte Kircke kuldkaste/ paa den anden Pillere seer mand oc staa udhuggen forneffne [s.

Bibliographic information