Fries waterstaatsbestuur: een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970

Front Cover
Amsterdam University Press, 2007 - Hydraulic engineering - 614 pages
0 Reviews
Tot in de jaren 1960 stonden lage delen van Friesland 's winters regelmatig onder water. Het peil van de meren, plassen en vaarten die tezamen de provinciale waterberging vormen, Frieslands boezem, was nauwelijks te beheersen. Vele duizenden hectaren grond waren niet of door te lage kaden van deze boezem afgescheiden.
Het provinciaal bestuur liet de problemen rond de waterbeheersing van oudsher grotendeels op hun beloop. Daarin kwam pas verandering toen in de jaren 1950 ruilverkavelingen aan de orde kwamen. De provinciale waterstaatsdienst stelde een samenhangende analyse van de waterhuishouding op. De Cultuurtechnische Dienst oefende voortdurende druk uit om tot maatregelen over te gaan.
In een periode van ruim tien jaar, tussen 1960 en omstreeks 1970, kwamen drie noodzakelijke verbeteringen tot stand. Heel Friesland werd ingedeeld in waterschappen, er werd een tweede boezemgemaal gebouwd en de Lauwerszee werd afgesloten. Als gevolg daarvan was er rond 1970 eindelijk een sprake van een doelmatige waterbeheersing.

Fries waterstaatsbestuur geeft voor het eerst een nauwkeurige reconstructie van de manier waarop in een periode van twee eeuwen Frieslands drooglegging tot stand gebracht werd.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Inhoudsopgave
Kaarten
1 Inleiding
2 De waterbalans
3 De toevoer van water naar het boezemgebied
4 De beheersing van de boezem
5 De bescherming van het boezemland
6 1970 een stabiel systeem
7 Samenvatting
Bijlagen
Geraadpleegde archieven
Index van persoonsnamen
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information