Wannakam samai Rattanakōsin, Volume 4

Front Cover
Krom Sinlapāk̨ōn, 1991 - Religion
0 Reviews
On Thai literature of Bangkok Era, 1782-present.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

33 other sections not shown

Other editions - View all

Common terms and phrases

ฯเปฯ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๒๘ ๓๐ ๗ วัน ๘ เดือน กตฺวา กับ กัป กาเรตฺวา กิร ขึ้น คน คนฺตฺวา ครั้งนั้น คเหตฺวา คอ คํอ คํ่า คั๋า คือ จ ปน จึง จุลศักราช เดีอน เดือน ตโต ตโต ปรํ ตตฺถ ตทจฺจเยน ตทา ตโย ตสฺมา ตสฺมึ เยว ตสฺส ต่อจากนั้น ตํ เต เตน เตสํ เถโร ทรง ทรงพระนามว่า ทส ทิวเส ทิสฺวา เทวิยา เทฺว ไทย ธาตุ นั้น นาค นาม ราชา นิกฺขมิตฺวา ใน ป็ ปตฺวา ปน ปี ปุตฺโต ปุน ปูเรตฺวา เป็น แปลความว่า แปลว่า พระ พระเจัา พระชนมายุ พระเถระ พระพุทธ พระมหาเถระ พระราชนัดดา พระวรรษา พระองค์ พระองค์นั้น พุทฺธา พุทฺโธ โพธิสตฺโต ภควา มาเส เมือง ยา ยาว โยนก รฌฺโฌ ราชา ปน ราชาโน แลัว วสฺสานิ รชฺชํ กาเรสิ วสฺเส วัด วา ศอก สตฺต สตฺถา สทฺธึ สห สา สุตฺวา เสด็จ โส จ หิ อกาสิ อคาเร วสิตฺวา องค์ อจฺจเยน อตฺตโน อถ อทาสิ1 อมฺหากํ อยํ อสงไขย อโหสิ อาคนฺตฺวา เอกํ เอโก เอวํ

Bibliographic information