Verslagen omtrent 's rijks oude Archieven, Volumes 1-10

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 24 - Rapport der commissie van hoofd-ingenieurs nopens een nader onderzoek naar de vereischte verbeteringen van de bestaande Keulsche Vaart en betreffende een globaal ontwerp voor een waterweg van Amsterdam tot Utrecht, de verbeterde Keulsche Vaart volgende, en verder over Wijk bij Duurstede naar de Waal bij Tiel.
Page 48 - Groningen , nu teruggezonden door de algemeene commissie van liquidatie der zaken van de voormalige wees- en momboirkamers , aan wie zij voor een aantal jaren waren geleend.
Page 48 - Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opperwater en den ijsgang op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1879 op 1880.
Page 29 - Summiere opgave van de registers en stukken, afkomstig van de vóór Maart 1811 bestaan hebbende rechterlijke lichamen, welke zich bevinden in het archief der rechtbank te Zwolle.
Page 48 - De droogmakerij der plassen beoosten de Vecht in verband met de verbetering van de Keulsche vaart. Breda, Broese & Co.
Page 100 - Archiefwezen. 184(>. - 0.20. Bovenstaande werken zijn , voor zoover zij voorhanden zijn , door de Leden tegen de helft van den prijs te bekomen.
Page 32 - Frankrijk is tot stand gebragt en wat er in Nederland zoude kunnen gedaan worden tot stuiting der zandverstuivingen in de duinen en op de heide door middel van bezaaijing of beplanting.
Page 49 - Catalogus der tentoonstelling van voorwerpen, betrekking hebbende op het vorstelijk stamhuis Oranje-Nassau en op de Wapen-, Geslacht- en Zegelkunde in het algemeen, onder het hooge beschermheerschap van ZM den Koning. In de Gothische zaal te 's Gravenhage Augustus en September 1880. 's Gravenhage 1880. 8".
Page 31 - Tijdrekenkundig register van alle oorkonden in het stedelijk archief te Zutphen berustende etc.
Page 33 - Handvesten ende privilegiën der graven van Hollandt, mitsgaders autentycke stucken behelsende 't Recht dat...

Bibliographic information