Brieven, Volume 1

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 532 - Brandenburgb , conjouiflèren met het Hof over de geboorte van den Prince Dauphin, ende men gaf voor, ook over eenige andere naeder intelligentie met defe Kroon ende met de Ligue der Princen aen ende ontrent den Rhyn.
Page 549 - Vergaderingc hadden gedaen van haere handelinge alhier, over de gemaeckte Alliancie ; en dat de maniere, foo als haer Ed.
Page 66 - Wet fullen interpreteren ende derogeren, (foo verre als boven is gefcgt) voor altyd in 't reguard van haer Ho. Mog. Onderdanen, alleen, ende van geen andere Natiën. Soo dat alle voorfeyde andere Natiën hier in Vranckryck lullen werden getraéteert, nae den Regul van haere voorfeyde oude gcfuftineerde.
Page 343 - Heeren hebben gehad, is ons meermalen voorgekomen , dat de maght van de rovers van Barbaryen, daeghlycks bedenckelyck...
Page 239 - Indien Godt gelieft te geven, dat de gemoederen van d'Heeren Regenten wat konden werden gereconcilieert , ende nerftelt tot de voorige oude ronde vertrouwde confidentie, daer toe U Ed.
Page 239 - Mog. foude hier werden aengefien met gehecle andere oogen , als nu niet en gefchiedt : Daer men nu hoogh verheft buyten waerheyd , de groote...
Page 66 - Nederlandfche khepen,felfs, ende haerer eygener ende andere neutrale ingeladen goederen, in 't toekomende niet meer en...
Page 670 - En kan gantfch niet twyflelen , of men is hier t'eenemael befigh om de Navigatie ende handel met het Noorden aen te halen , ende aen die geene, die defelve nu meeft in hebben, te onttrecken.
Page 66 - Mog. onderdanen fchepen : te weten in 't vervoeren van harer vyanden eygen waren en commoditeyten , ofte van die, die voor haerer vyanden reeckeninge fyn , als alleen onder peryckel ende peene , indien fy die in de voorfz.
Page 153 - Bergh , fal moeten werden erkent , als komende van een derde Doghter, die nogh min nogh meer te confidereren is als de tweede, die in de verdeelinge alrede erkent is.

Bibliographic information