Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Front Cover
Komunist, 1971 - Constitutional amendments - 231 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

гпјогтасгја
3
1гос1пг д ео Озпозта пае1а
40
Оео рггп Огиепо г роШгбо игеЛепје
52

4 other sections not shown

Other editions - View all

Common terms and phrases

12угзауапје 12угзпо уесе 1ес1егас1је 1ес1егасце 1јисИ 1сао 1сој1 зи 1сој1та 1соја 1соје 1сојој 1та ргауо 1таји 2а1сопа 2а1сопот зе 2ајес1шса А1со зе аи1;опотп1ћ аи1;опотпе АМАКВМАК атапс1тапа боуе1са га2уоја гаЗапа гас1а гас1от гас1п1ћ гас1пе гас1шћ гаупоргаупо гериђН1са гериђШса Гес1егаИупе ђ1га ђШ з1;ауоуа зато затоиргау1јапја затоиргаупо Зауе2па з1сирзИпа зауе2пип Зауе2по зауе2шт 2а1сопот зауе2шћ згес1з1;ауа ЗГКЈ зИас1и зис1оу1 зу1ћ зуа1се зуе ЗУОЈ зуој1ћ зуоје и1;угЗепе и1;угЗије игеЗије из1;ауот из1оу1та из1оуе 2а иргау1јапја иргауе ис1ги2епо Јиоз1ау1је КериђН1се КериђШсе Нса о1су1ги ога огапа огаш огаш2ас1ја ођ1азИ ођауе2е ође2ђеЗије оз1;уаг1уапје оз1;уагији озпоуи орзИ орзИпа ос1геЗепо ос1поза ос1те ОУО пабт пагос1позИ пе то2е перозгес1по Пз1;ауа пј1ћоуо рг1угес1по ргауа 1 с1и2позИ ргауо с1а рге рге1;геза рге1со ргес1 Ргес1зес1ш1с ргета рго ргор1за рготепе рИапја ро ро1;геђа ро1сгајта роз1е роз1оуе рос1 с1а зе С1ап с1апоуа с1г2аупе с1ги с1гиз1;уепо с1гизЧуепо с1ео с1опоз1 с1оћоЉа с1уа т1;егеза ТЈз1;ауа ТЈз1;ауот тои зе то2е зе уге угепје угете УГЗ1 уеба Уесе пагос1а шје

Bibliographic information