Arbetarfrågan och socialismen

Front Cover
P.A. Norstedt & söners förlag, 1891 - 136 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 136 - Då skall Konungen säga till dem, som äro på hans högra sida: Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike, som eder är tillredt från världens grundläggning.
Page 136 - Ty jag var hungrig, och I gåfven mig att äta; jag var törstig, och I gåfven mig att dricka; jag var främling, och I härbergeraden mig...
Page 120 - Barn, huru svårt är det icke för dem, som förtrösta på ägodelar, att komma in i Guds rike! Det är lättare, att en kamel går genom ett nålsöga, än att en rik kommer in i Guds rike.
Page 136 - Och Konungen skall svara och säga till dem: Sannerligen säger jag eder : Så vidt I hafven gjort det mot en enda af dessa mina minsta bröder, hafven I gjort det mot mig.
Page 126 - Beskåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de; och likväl säger jag eder att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem.
Page 136 - Men när Människosonen kommer i sin härlighet och alla heliga änglar med honom, då skall han sitta på sin härlighets tron...
Page 129 - ... 17 Men hvilken som har denna världens goda och ser sin broder vara nödställd och tillsluter sitt hjärta för honom, huru förblifver Guds kärlek i honom?
Page 67 - ... ej användas minderårig, som ej fy It tolf år; som ej inhemtat det för afgång från folkskolan stadgade minsta kunskapsmått ; eller som, till följd af sjuklighet eller kroppslig svaghet, af det ifrågavarande arbetet anses komma att lida men. 3 §. I denna förordning förstås med minderårig den, som är under aderton år, med barn den, som är under fjorton år, och med yngre person den, som fyllt fjorton, men icke aderton år. 4 §. I fabriksarbete må barn användas högst sex timmar...
Page 68 - ... samt handtverkerirörelse, som drifves i så stor omfattning eller under sådana förhållanden i öfrigt, att den skäligen må anses som fabriksrörelse; boktryckeri; bränneri och annan ined fabriksdrift jemförlig handtering.
Page 67 - ... vederbörande nämnd göra anmälan inom en månad efter det denna förordning trädt i kraft, eller, derest minderårig först derefter i arbete antages, inom en månad efter antagandet. 2 §. I arbete vid fabrik, handtverk eller annan handtering må ej användas minderårig, som ej fy It tolf år; som ej inhemtat det för afgång från folkskolan stadgade minsta kunskapsmått ; eller som, till följd af sjuklighet eller kroppslig svaghet, af det ifrågavarande arbetet anses komma att lida men....

Bibliographic information