Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 33

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1851 - Indonesia
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 279 - Lui, marchand ? C'est pure mťdisance, il ne l'a jamais ťtť. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il ťtait fort obligeant, fort officieux ; et, comme il se connaissait fort bien en ťtoffes, il en allait choisir de tous les cŰtťs, les faisait apporter chez lui, et en donnait ŗ ses amis pour de l'argent.
Page 44 - Bijdragen tot de kennis van het koloniaal beheer, getrokken uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister van Staat Elout, 1851.
Page 286 - Uit dien hoofde werd als beginsel aangenomen, dat eene dessa welke het £ gedeelte van derzelver rijstvelden afzonderde, voor de teelt van een gewas, voor de markt van Europa geschikt, niet meer arbeid vorderende dan de rijstkultuur, van het betalen der landrenten zou zijn verschoond. Dat die dessa bovendien zou genieten de meerdere voordeelen, die het produkt bij...
Page 51 - Bezittingen vrij, zich zoodanig middel van bestaan uit te kiezen, of zoodanigen handel te drijven, als zij goedvinden...
Page 367 - ... minderen prijs, dan waarvoor hij bij het Gouvernement zelf te regt kan; Dat hij voor de gelden, uit dien verkoop voortkomende en over zijne andere eigendommen vrijelijk kan beschikken, en dat hij van allen dwang, in ťťn woord, bevrijd en tegen alle misleiding beveiligd is, en zich altijd op de bescherming van het Nederlandsche Gouvernement verlaten kan.
Page 367 - Wij hebben in uitdrukkelijken last van den Koning, om de inlandsche bevolking tegen alle willekeur te beschermen ; haar lot te verbeteren ; haar het genot van eigendom en van de vruchten van haren handenarbeid te verzekeren, en alzoo haar, zoowel als andere zijner onderdanen, in de gelukkige gevolgen zijner vaderlijke regeering te doen deelen.
Page iv - De Javaan in het ware daglicht geschetst, benevens eenige inlichtingen over het binnenl.
Page 36 - ... door gepaste middelen mede te werken tot gestadige vermeerdering van het beschikbaar voordeelig slot ten behoeve van het moederland"; 3e.
Page 43 - Java mogelijk was, zonder opstand of oorlog te veroorzaken? Of men sterk genoeg was, om zoo iets niet te duchten te hebben , of dit dadelijk te kunnen onderdrukken , en of het kwade dat uit zulk een toestand voortsproot, niet ruimschoots de voordeelen opwoog, welke die landverhuringen konden opleveren? De voorzigtigheid schreef voor, om dit eerst te onderzoeken, want het is niet voldoende, dat een regeerder iets goeds voorschrijft: dat gocdo moet ook uitvoerbaar zijn. Daaraan dacht men niet, en onbekommerd...
Page 247 - Europische ambtenaren, zoo veel mogelijk beperkt, en alleen bepaald tot de bewaking van de tijdige en behoorlijke bewerking der velden, en tot het gadeslaan dat het product te regter tijd geoogst, en vervoerd werd.

Bibliographic information