Vaderlandsch woordenboek. 35 deelen [and] Byvoegzels 1-3

Front Cover
1798
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 268 - t levenloos gezigt, En riep het zieltje nogh te rug: Maer dat, te snel en vlug, Was nu al opgevaren By Godts verheugde schaeren.
Page 242 - Befluit , zouden kunnen voortkomen, die te onderzoeken, in gefchrifte te vervatten, en daar van ter Vergaderinge verflag...
Page 311 - Het naderend Schip gepreid hebbende om te weeten van waar het kwam, en waar het heen moest, kreeg hy alleen ten antwoord van Londen , en kort daar op de volle laag uit het grof gefchut. De...
Page 41 - Gvrnichem bragten alle mogclyke hulpe aan: de Glasblaazers der eerstgemelde Stad, aan hevig vuur gewoon, gingen de woedende vlammen in de rieten daken te keer, rukten 'er het vuur met de hand uit; aan haare wakkerheid hadt men 't overblyfeel, grootendeels dant te weeten (f).
Page 24 - Testamen/i (1), waarin hij niet schroomde rond uit te leeren : Ľ dat de t, Sabbat der IsraŽlieten een voorbeeld was van de...
Page 282 - Ingezetenen, ware het mogelijk, alomme weg te neemen. — Anderdeels, dat zommige Perfoonen, op het voorbeeld van lieden in andere ProvinciŽn, zedert eenigen...
Page 237 - Hof , nadere vooritellen zouden gedaan, en met last bekleed geweest hebben ., om over die" zaak te handelen , zonder 't welk hy zich in geene onderhandelinge zou inlaaten, Wanneer de Stadhouder, rniddelerwyl in Friesland kwam , hervatten de Gelastigden de zaak in een Mondgefprek; en de Leden van het Hof, lieten in Wintermaand des Jaars MDCCXLIX een naderen Brief aan zyne Hoogheid afgaan , bevat...
Page 239 - t gefprek met de Gelastigden , hier boven vermeld ( * ) , merken zy aan , dat het beę wys, ontleend uit het geen voortyds, in andere Gewesten plaats vondt , omtrent een Stadhouder , bekleed, met het Character van Capitein Generaal der Unie, omtrent Friesland niet in gevolge kon getrokken worden. Naardemaal elk der Gewesten , onbetwistbaar...
Page 277 - Perfoonen aangerigt; doch, eer men van 't Stadhuis, waar heen onder alle eerbetooningen , de Feestvierende aanzienlyke Stoet zich uit de Kerk vervoegd hadt , derwaards ging, bezigtigde haare Koninglyke Hoogheid den Tempel van Minerva door de Studenten, te hunnen koste, op de Breede Plaats, met veel fmaaks, gebouwd, en met gepaste Zinnebeelden en Opfchriften voorzien.
Page 44 - K, die dezelve beant- voordeele. woordde; doch in verfcheide fchriftlyke Onderhandelingen , die tot in het volgende Jaar liepen , niets vorderde. In Lentemaand befloot de Clasfis alle de ingeleverde Stukken te doen drukken, aan elk Lid een Afdruk te bezorgen, ten einde men in eene aanftaande Vergadering, met de vereischte omzigtigheid, zynen raadflag zou kunnen inleveren.

Bibliographic information