Öfversigt af Svenska Riksrådets statsrättsliga ställning från Gustaf I. till 1634

Front Cover
Frenckell, 1873 - Constitutional history - 148 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 117 - ... här beslutit, att deras makt och myndighet skall intet vidare sträcka sig, än som lagboken säger: nemligen, att de skola råda konungen till det som de veta för Gud...
Page 123 - Vad som hans gode män och råd konungen råda, det riket hans och honom själv nyttigt och gagneligt vara kan, det äger han följa och lyda och eljest intet företaga av enskilt råd utan det med samtliga riksens råd berådslaget och beslutet är, och vad de i saken råda, det äger konungen utan misshag höra och efterkomma, som sagt...
Page 42 - Ingenting kan jemföras med den oreda i allt som kallas lagliga former, hvarmed Sverige utgick ur unionen ; och denna oreda har räckt längre än man föreställer sig, äfven sedan lagens bokstaf synes intyga motsatsen.
Page 147 - Om det var statsrättsligt berättigadt, eller ens politiskt klokt, är en annan fråga. Man kan säga: det var adelsmännen, som utmärkte sig i statslifvet, blott undantagsvis höjde sig någon från de öfriga samhällsklasserna till betydelsefull verksamhet för det allmänna. Och visst är det en sanning, så enkel den än är, att statens organisation bör innebära garantier för att de bästa, de skickligaste, de värdigaste medborgarene erhålla det afgörande inflytandet på statslifvets...
Page 36 - ... nådes råd äro, efter tillbörlighet för deras tunga och omak förse både till eder nådes och riksens heder och bestånd; då hvar god man sig väl låter åtnöja.
Page 36 - Nåde ville ju så framdeles ock hållat, att åtskilnad blifver, och ju dem som uti Eder Nådes råd äro efter tillbörlighet för deras tunga och omak förse, både till Eder Nådes och riksens heder och bestånd" (Granlund, Gustaf Ls Eegistratur, I, 262).
Page 117 - ... råda konungen till det som de veta för Gud, honom och hans rike gagneligt och nyttigt vara, och det ej låta för välds skuld, frändsämja, mågsämja eller vänskap.
Page 148 - Men slutsatsen häraf blir dock ej, att en ensidigt aristokratisk organisation således är principielt riktig der aristokratien i sig innesluter blomman af intelligens och förmågor. Sådan ensidighet verkar på det politiska området likasom monopolet på det ekonomiska: öfvermod och missbruk, förslappning och nedåtgående. För att, de bästa krafter, som inom samhället finnas, må blifva för den politiska utvecklingen tillgodogjorda, bör äfven här den fria konkurrensens lag åtlydas.
Page 122 - ... och stadgar tryckas. Dock skall hon, sedan hon således öfversedd är, förr än hon tryckes, icke allenast uppå en allmännelig riksdag uppläsas, utan ock uti hvar landsända förkunnas
Page 147 - Han gjorde för sin adel mera än så: han bidrog mäktigt att höja detta stånd i bildning, i seder, i fosterländsk verksamhet. Det var en de stora väckelsernas tid. Också ser man i krigets som i fredens värf alltflera betydande förmågor träda fram ur adelns leder.

Bibliographic information