Nederlandsche reizen: tot bevordering van den koophandel na de meest afgelegene gewesten des aardkloots : doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorgestaan, Volume 9

Front Cover
By P. Conradi, 1786 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 11 - Lareca is zeer dor, vol klippen, en ongemaklyk om 'er te gaan. 'Er legt een vervallen Fort , zonder volk en zoet water. Hier en daar ziet men ftegts eenige tamelyk hooge pynboomen , ook reeŽn en haazen ; eene vette roode , ook geele aarde , bekwaam om 'er mede te tekenen; als mede zout. Drie mylen van Gameron legt het Eiland Kismis, beflaande 16 mylen in den omtrek. Hier groeien fmaaklyke...
Page 14 - er, maar allerlei visch zo veel te overvloediger. Sardyn wordt 'er , in Louwmaand , in menigte gevangen ; men kan dezelve inzouten of droogen. Hoewel de landzaaten dadels in plaats van brood gebruiken, valt 'er, egter, zeer fchoone roode tarwe en garst , doch weinig ryst , by gebrek aan water. Zy wordt van elders hier gebragt, onder andere ook inŽt de fchepen van de Maatfchappy , die 'er goeden winst op hebben.
Page 13 - Patfeo genaamd, - ^ met met gewelven overtrokken , en verfcheiden naauwe gangen; hebbende aan beide zyden winkels met allerlei koopmanfchappen : de meeste behooren aan Benjaneezen , die hier bykans meester zyn van den koophandel. Zy zyn eene looze en bedrieglyke Natie , niet ongelyk aan de Jooden.
Page 12 - ... geborgen worden; en zo ze al verbranden, is het verlies niet zeer groot. De vrouwen zyn bruin , of geel , en niet zeer bevallig.
Page 15 - Behalven het gekapt ftroo, worden, eiken avond, ieder paerd negen ponden garst toegediend: een bewys dat dezelve hier goed koop is. Hoewel het in Zomermaand , en vervolgens , hier zeer heet is , heeft men 'er , egter , zeer goede druiven , blaauwe pruimen, perziken, mangas, kwee - appelen , limoenen, oranje - appelen , granaaten , zo roode als witte, zeer lekker van fmaak.
Page 14 - er osfen , koeijen en ander vee, doch niet groot van (luk; als mede fchaapen met breede ftaarten, zeer goed van fmaak. Onder de Rammen vindt men 'er , welke vier hoorns hebben. Geitenmelk, kaas en boter heeft men 'er, allen niet onl'ma.iklyk.
Page 13 - ... een gefpannen touw , vastgemaakt. Alle avonden neemen zy dien toeftel weg; een jongeling kan hem draagen. De inwooners van deeze plaats en...
Page 12 - Haat, draagen een gouden of vergulden fpald, niet een bveeden kop, door het bovenfte gedeelte van deneus; andere een ring door het middelfchot in de neusgaten. Andere wederom hebben een foort van Kapittelftok, een ftroo breed, en eenen halven vinger lang, met kleine turkooizen in gouddraad gereegen, met een krom pennetje, waar mede zy deeze:] toefiel op de neus vast maaken.
Page 13 - Alle avonden neemen zy dien toefiel weg; een jongeling kan hem draagen. ,,De Inwooners van deeze plaats, en der omleggende dorpen , ftaan onder het gebied des Sultans , hy is zeer ftreng : een geringe diefftal wordt geftraft, met eene menigte ftokflagen, en met het afkappen van de handen. Die geld hebben , 'kunnen hunne (Iraffen daar mede afkoopen.
Page 9 - er voeder voor de kameelen en de ezels der Karavaanen in de meeste ruimte vindt. Van hier dat men 'er, in dien tyd , eene...

Bibliographic information