Διωνος Κασσιου Κοκκηιανου Ρωμαικη ιστορια

Front Cover
B.G. Teubneri, 1863 - Rome
 

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 49 - οργή τε τον πόλεμον έποιήβαντο καΐ κρατήβαντες τα αυτά αυτούς άντειργάβαντο' το γαρ δίκαιον ουκ εκ του ομοίου τω
Page 253 - τω τε λόγω πολύς ένέκειτο, ότι το έδαφος της οικίας ίερωμένον τη Έλευ&ερία
Page 267 - τα δε δη των βαρβάρων, ατέ εν τη βννεχεία της τον ωκεανού παλίρροιας επί τε τον ζηρον πολλάκις
Page 42 - των προς τους Λατίνους πραγμάτων νεωτερίβωβιν' ου γαρ τοι τα πάντα τραχύς, ονδ
Page 75 - Ρωμαίων αιχμαλώτους προίκα άφεΐναι, τους δε βφετέρους λύβαβ&αι, τα τε δαπανη&έντα τοις 'Ρωμαίοις
Page 274 - ο μάλιβτα έχρήν μετά των πεζών έποιήβατο , ου μεντοι και % έ'δει προβέβχεν
Page 219 - πάντα μεν τάναντία των βνμφερόντων τη πατρίδι παραινέβας, μηδέν δε των προβταχ&έντων βοι νπ
Page 316 - έπε'βτηβεν, α&λόν βφιβιν ουκ έλάχιβτον προ&είς' ει γαρ τις ήτοι δυο των ομοίων των τε
Page 119 - την χείρα, προς γαρ τοντο τα των Ρωμαίων πράγματα άφίκετο ωβτε μη μόνον άκρίτως μηδ
Page 318 - απόντα αίρεΐβ&αι, παρημελημένον πως άνενεώβατο' το τε δόγμα το μικρόν έ'μπροβ&εν γενόμενον, ωβτε τονς

Bibliographic information