Copie wten Mandemente, aengaende den statuten onlanckx ghemaeckt. Eerst op die leengoeden, erfgoeden, chijsen, eyghen goeden, renten, oft ander onberoerlijcke goeden, gheleghen inden lande van Brabant, Lemborch, Vlaenderen, Hollant, Zeelant, en[de] ouer die Maze, & cete. Datmen die selue voortaen niet en sal mogen vercoopen, opdraghen, transporteren, verthieren, oft permitteren, eenigen ghe estelijcken persoonen oft godshuysen. En[de] onlancx ghepubliceert inde stadt va[n] Antwerpen [...].

Front Cover
by Ian Mollijns, 1552 - 16 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information