ข้ามสมุทร

Front Cover
Matichon Public Company Limited, 2015 - History - 928 pages
นวนิยายที่อ่านสนุก เปี่ยมสาระ เสริมเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างครบถ้วน อีกหนึ่งปรากฏการณ์ของ “วิษณุ เครืองาม” นักกฎหมายมือฉมังของไทย ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างรอบด้าน กลั่นเป็นนวนิยายเล่มแรกในชีวิต
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๒๐ ๒๑ ๓๐ ๔๐ กได กน การ ขน ขอรบ ขา เขา คน คอ คา แคธรน ใครๆ จรงๆ จะ ชวา เชน ใช แซน ญปน ดวย เดอ โชมองต เดอ บยยอง เดอ โรมง ได ตอ ตอบ แต ถา ถามวา ทรง ทหาร ทอง ทาน ทานราชทต ธนวาคม นก นกกระจอกเทศ นง นน นนแหละ นนเอง นรก บงชร บดน บอกวา บา บาง บาท บาทหลวง เดอ ชวซ ปราสาท เปน โปรตเกส ไป ฝรงเศส พจน พจนตอบ พจนถาม พจนพยกหนา พจนสายหนา พระ พระเจา พระเจาหลยสท ๑๔ พระเพทราชา พอ เพราะ เพลา มา มาก มาดาม เดอ มาร เม เมอ เมอง เมอซเออร เดอ ไม รง รบ ราชทต เรอ โรม ลา ลาเปอโร เลอ แลว และ วน วนท วา สง สเปน สยาม สวน สาวๆ หนง หนา หรอ เหน ไหม อก องกฤษ องเดร อปทต อย ออ ออก ออกพระราชทต อา อาว เออ เออวะ เอะ ไอแสน

Bibliographic information