Page images
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors]

•TIn fecundo vero capite, videlicet,quando iam priusfuerât per defun&tum fa&a intimatio executorialium condemnato, nunquid fubrogatusad profequutionem executorialium debeatiterum de nouo eas principali condemna to intimare, fuerunt variæ inter dominos opin.Nam quidam dicebant requiriintimationé de nouo,ex eo, quia plu ra poterant per condemnatum contra fubrogatum opponi,quae forte non militabant contra defun&i,iuxta ea quae dicit Card.in cle.j.de fequeftra.pof.& fru&.adducebatur ad hoc etiam decifio Rotae cccxx.licet in caufis.in nouis. quæ voluit nouam gratiam intimandam reo etiam contuma

[ocr errors]
« PreviousContinue »