Nordiske Kaempe-Historier: efter Islandske Haandskriften. Saga om Kong Didrik af Bern og hans Kaemper, Volume 2

Front Cover
Popp, 1823 - 652 pages
 

Contents

G Hertug Ake faaer Underretning om Iron
243
Sifka faaer Underretning om hvad Kong
249
Kap Om Fritila Brödrene Eggards og Akes
256
Kong Ermenriks Krigsudrustning
262
Kong Didrik kommer til Kong Attila
268
Om Kong Didriks og Kong Valdemars
274
Om Kong Didrik og Didrik Valdemarssön
280
Kong Didriks og Hildebrands Samtale
286
Q Om Kong Didriks og Kong Attilas Raad
292
Dronning Erka udruster ung Detter
298
Kap Kong Didriks Opbrud med sin
299
Kong Didriks Krigsforkyndelse til Kong Ermenrik og dennes Harsamling
300
Kong Ermenriks Tale og Fordeling af Hæren
301
Om Mester Hildebrand og Hertug Rei nald
302
Reinald beretter Hildebrand deres Leirs Indretning
303
Sifkas Mand möde Hildebrand og Rei nald
304
Hildebrand underretter Reinald om Kong Didriks og Hunernes Leirs Indretning
305
Sifkas og Reinalds Samtale og For hand ling
306
Om Didriks og Sifkas Fylkinge Skifte
307
Om Kong Didriks Kamp mod Sifka
308
Om Vidga hin Starke
309
Detters og Kong Attila Sönners Fald
310
Om at Markgreve Rødingeir slaaes med Reinald
311
En Ridder beretter Kong Didrik Detters og Junkernes Fald
312
Om Vidga den Stærke Velentsöns Ende ligt
313
Kong Didriks Veeklage og Hjemreise til Huneland
314
Markgreve Rodingeir fortæller Kong Attila hans Sönners Fald
315
Dronning Erkas Samtale med Kong Didrik
316
Dronning Erkas Endeligt
317
Om Dronning Erkas Begravelse
318
Kap Om Kong Gunnar og hans Brödre og Si gurd Svend
319
Om Gudrun og Brynhild og deres Trætte
320
Dronning Brynhild klager sig for Kong Gunnar og hans Brödre
321
Kap Om Högnes Svig mod Sigurd Svend
322
Sigurd Svends Endeligt
323
Om Sigurd Svends
324
Kap Om Kong Hernit og hans Kone Ostansia
325
Om Kong Isung hin Starke og hans Sönner
326
Kong Gunnars og Högnes Samtale om Rei sen til Huneland
335
Kong Gunnars Moder Dronning Odas Dröm
336
Kong Gunnar og Niflungerne begynde deres Reise til Huneland
337
Högne holder Vagt ved Rinens Bred og draber en Havfrue
338
Om Högne og Fargemanden
339
Högne dræber Fargemanden og om Nif lungernes Besværlighed ved at drage over Aaen
340
Högne traffer Markgreve Rodingeirs Vagt mand
341
Kong Gunnar kommer med sin Har til Markgreve Rodingeir
342
Her fortælles om at Markgreve Rodingeir giver Gisler sin Datter
343
Kap Niflungerne og med dem Markgreve Rodin geir komme til Kong Attila i Susa
344
Om Dronning Gudrun
345
Dronning Gudruns Samtale med sin Bro
346
Om Kong Didrik af Berns og Högnes Ven der Högne skab
347
Om det Gjestebud som Kong Attila i Susa
348
Gudrun begjerer Hjalp af Kong Didrik holdt for Niflungerne Hertug Blodlin og Kong Attila til at hevne
349
Gudruns Bestræbelser for at svige Nif Sigurd Svend paa Niflungerne lungerne
350
Om Kong Attila og Kong Didrik
351
Gudruns Svig mod sine Brödre
352
Begyndelsen af Kampen i Susa
353
Om Niflungernes Kamp
354
Om Slaget og Högne Aldrianssöns Frem
355
Kong Gunnars Död gang og Kampedaad
356
Om Högnes og hans Brödres Fremgang
357
Om Niflungernes og Hunernes Slag
358
Hertug Blodlins Fald
359
Om Högnes Fremgang og Ridder Isungs Fald
360
Om Gislers Kamp og Markgreve Rodin
361
Om Folkers Fremgang geirs Fald
362
Om Kong Didrik og Niflungerne og Ger nosts Fald
363
Högne beder Kong Attila om Fred
364
Kong Didriks og Högnes Enekamp Gisler og om Gislers Fald
365
Gudruns Grusomhed mod sine Brödre og hendes Död
366
Om Högne og hans Sön Aldrian
367
Kap Om Kong Didrik og Fru Herad
368
Kap Kong Didrik og Mester Hildebrand komme
375
Hildebrands Död
381
Kap Kong Didrik dræber Dragen og dens
383
Heimer nedlægger Aspilian
389

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information