Den annalkande striden om Indien: En skildring af Rysslands inkräktningar i Central-Asien och de faror, som derigenom hota England

Front Cover
Svenska familj-journalens förlags-expendition, 1885 - Asia, Central - 215 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 198 - Det blir derför också vår skyldighet att, så långt vi förmå, understödja den af de handlande parterna, som trognast representerar vår vesterländska odling och hvilken, såsom det verkliga förkroppsligandet af hvad vi kalla europeism, är bäst egnad för det tunga, men ärorika värfvet att äfven i framtiden sprida ljuset af vår vesterländska civilisation, till hvilken vi hoppas omvända de massor af asiater, som ännu sucka under ett gammalt och utlefvadt systems ok.
Page 196 - ... hängifvenhet; men från det ögonblick ideen, glömmande sin stora uppgift. blir skadlig och angriper det civilisationens höga syfte, han en gång kämpade för, utropar jag: »ned med en sådan idé!
Page 196 - ... och moraliska ståndpunkt, som ger den vidsträcktaste och mest omfattande utsigten. Så länge nationalitetsideen går i spetsen...

Bibliographic information