การปรับปรุงและปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินไทย

Front Cover
Sathāban Nayōbāi Sưksā, Samākhom Sangkhommasāt hǣng Prathēt Thai, 1991 - Political Science - 153 pages
0 Reviews
Study on implementation of reforms in Thai administrative system, 1892-present.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

คำนํา
1
บททึ่สอง การปฏํฐป1ะบบบรหา1กํจก11มหลกของการบรหา1ราชการแผ่นคํนในสมัย1ชกาลทึ่ 5
19
บททสาม การปฏํฐป1ะบบบรหา1ราชการส่วนภมํภาคและทองกํนในสมัย1ชกาลทึ่ 5
28

8 other sections not shown

Common terms and phrases

ฯลฯ ๆ กัน ๆ คัวย ๆ ไคั ๆ ไคัแก่ ๆ เช่น กฎหมาย กรมค่าง ๆ กรมชลประทาน กรมท่า กรมประมง กรอ กระทรวง กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษครและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการ กระมล กรุงเทพฯ ะ กล่าวคํอ กอง กํคํอ กับ การ การทึ่ การศกษาในเรึ๋องนึ้ การศกษาในเรึ๋องนึ้เป็นผลงานของ เกษม ขัอ ขึ้น ครม คลอคจน ควบคุม ความ คอ คํอ คั้งแค่ พ-ศ คังนั้น คังนึ้ ค่าง ๆ คือ โคย โคยเฉพาะ งบประมาณ งาน จังหวัด ฉบ่บทึ๋ ฉบับ ชึ่งไคัแก่ ณ นคร ด่าง ทบวง กรม ทบวง กรมค่าง ทรงประทุม ทั้ง ๆ ทั้งนึ้ ทึ่ เท่านั้น ไทย นฤมล นอกจากนั้น นอกจากนึ้ นั้น นาคะคะ ใน ในปี ในภาพรวม ปธาน ประการแรก ประเทศไทย ประเทศราช ประเภท ประเวศ ประเวศ วะสี ปรัชญา ปว ปี ปีนเกส่ำการพํมพ์ เป็น เป็นคัน เป็นคันมา เป็นผลงานของ ไป ผลงานของ พํทยา เพราะ เพึ๋อ มณฑล มณฑลนครราชสีมา เมึ๋อ พ-ศ ยิ่งขึ้น รวม รวมทั้ง รศก รศณ ระนอง ระบบราชการ ระเบียบ รัชกาลทึ่ รัฐบาล ราชการ รายงาน รูปแบบ เรึ๋อง และ และการ และสํานักงาน วรเคช จันทรศร เศรษฐกํจ สงป สรุป สรุปสาระสําคัญไคัว่า สลค สวช ส่วน สวล สศค สศช สหกรณ์ สาธารณสุข สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก สํานักงานคณะ หน่วย หน่วยงาน หรํอ อมร อย่างไรกํคาม เำ

Bibliographic information