Number Smart

Front Cover
Rex Bookstore, Inc.
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

This helped me alot thx

User Review - Flag as inappropriate

I gave 1 star, pero dapat wala na lang.
Ang nilalaman ng librong ito ay hindi masasagutan ng simpleng estudyante. Kaya inaakala ng karamihan na mahirap ang math ay dahil sa mga librong ganito. Ang
math ay madali kung madali din ang pagkaka explain.
Hindi kailangan ng MA o PhD ng isang tao upang ipaliwanag sa isang grade 3 ang math. Matutunan natin na ibaba ang ating paguunawa sa paguunawa ng isang average na bata at doon natin ibase ang ating libro.
Sana dumaan muna ang mga librong ganito sa DepEd bago gawing textbook.
 

Contents

Set Concepts
1
Identifying Place Value Up to Hundred Thousands Place
9
Skip Counting
16
Roman Numerals
23
Concept of Addition and Its Properties
33
Identifying Fraction Concepts
100
Lesson 2Identifying Kinds of Fractions
105
Finding Equivalent Fractions
109
Lesson 3 Rounding Off Decimals
133
Lesson 4 Addition and Subtraction of Decimals
135
Lesson 5 Solving Problems Involving Decimals
137
Summative Test
140
Geometry Measurement d Graphs Geometry Lesson 1 Basic Geometric Concepts Points Lines and Planes
146
Lesson 2 Angles
149
Planes and Space Figures
151
Lesson 4 Triangles
154

Renaming Fractions Improper Fractions and Mixed Numbers
112
Lesson 5 Comparing and Ordering Fractions
115
Lower and Higher Terms of a Fraction
118
Addition and Subtraction of Similar and Dissimilar Fractions
121
Finding the Fraction Part of a Number
124
Chapter Three J Decimals rj Lesson 1 Reading and Writing Decimals through Hundredths
127
Comparing and Ordering Decimals
130
Lesson 5 Quadrilaterals
157
Time Measures
160
Lesson 3 Linear Measures
166
Lesson 6 Volume
173
Summative Test
181
Copyright

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information