Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym

Front Cover
Wydawnictwo Temida 2, 2008 - 435 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Wprowadzenie
7
Geneza i ewolucja podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego
13
PojĊcie podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego
29
Ramy czasowe podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego
79
CzĊĞü II
97
ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnomiĊdzynarodowych
171
Kryteria sui generis klasyfikacji podmiotowoĞci
211
Kryteria klasyfikacji podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego
249
4
271
CzĊĞü III
273
Konstrukcja zįoĪonego modelu klasyfikacji podmiotowoĞci
287
Ramowa charakterystyka podmiotowoĞci prawa miĊdzynarodowego
331
Wnioski
363
Indeks nazwisk
421
Inkeds rzeczowy
429
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information