Patrologiae cursus completus, series graeca

Front Cover
 

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 141 - Οπερ ίνα μη πάθοιεν οΐ μηδέν των φαινομένων καλών ύψηλότερον έννενοηκότες, ή των οσίων θεολόγων άνατατική σοφία κα\ προς τάς άπεμφαινούσας ανομοιότητας Ιερώς κατάγεται, μη συγ- · χωρούσα το πρόσυλονήμών, εις τάς α'ισχράς εικόνας άτ.ομένον έπαναπαύεσθαί...
Page 373 - Οεμιτ<5ν ημείς δε αϊσθηταΐς εΐκόσιν έπΧ τάς θείας, ως δυνατόν, άναγόμεθα θεωρίας. "Αληθώς τε ειπείν, εν μεν εστίν , ου πάντες οΐ θεοειδεΐς ·' έφίενται , μετέχουιι δε οϋχ ένιαίως ταΰτοΰ τε καΧ ένδς δντος, άλλ' ως έκάστω τα θεία ζυγά διανέμει κατ
Page 401 - , ως εν συμβόλοις, ή της ιεράς τελετή θεογενεσίας ", ουδέν απρεπές ή άνίερον, οίιδ^ των αισθητών ™ Ιχουσα εικόνων, άλλ' άξιοθέου Οεωρίις αινίγματα φυσικοΐς κα\ άνΟρωποπρεπέσιν έσί•πτροις εΙκονιζόμενα.
Page 397 - , ας εν συρβόλοις, ή της Ιεράς τελετή θεογενεσίας ", ουδέν απρεπές ή άνίερον, ουδέ των αισθητών *° Ιχουσα είκόνων, άλλ' άξιοΟέου θεωρίας αίνίγματα φυσικοΐς κα\ άνΟρωποπρεπέσιν έσόπτροις εΙκονιζόμενα.
Page 419 - Ιερδν μελώδημα του αγίου Πνεύματος, (όπερ αγιον Πνεύμα ή έπίπνοιά εστί των θείων προφητών,) δέχεται τδν άνδρα. Ου γαρ τδ ίερδν μελώδημα των θείων προφητών φησ-.ν, ου γαρ πάντες ο'ι προφήται είπον αύτδ τδ ?ν άσμα · Εστί δε ό κη...

Bibliographic information