Patrologiae cursus completus, series graeca

Front Cover
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 385 - ... θεοΰ. οι δε μη επισταμένοι την γνώσιν ουδέ κανονίζειν ίο δύνανται την άληθειαν. μεταλαμβάνειν ούν των γνωστι- 293 8. κών θεωρημάτων ούχ οίον τε, εάν μη των προτέρων διανοημάτων κενώσωμεν εαυτούς, απλώς γαρ ούτως αλήθεια κοινώς λέγεται παντός νοητού τε καΐ αισθητού, αύτίκα ενεστι...
Page 363 - Ήσαίας ο προφήτης βιβλίον κενόν κελεύεται λαβών, έγγράψαι τινά την γνώσιν την άγίαν, δια της των Γραφών έξηγήσεως ύστερον ϊσεσθαι προφητεύοντος του Πνεύματος, την έτι και εκείνον τον καιρόν άγραφον τυγχάνουσαν, δια το μηδέπω γιγνώσκεσθαΓ εϊρητο γαρ ότττ...
Page 263 - Αίγνπτίαν εύσέβειαν περιέχοντα, οίον 1 7. Περί θυμάτων. 18. Περί απαρχών. 19. Περί ϋμνων. 20. Περί ευχών. 21 . Περί πομπών. 22-26. Περί εορτών χαϊ των τούτοις ομοίων. Τα ιερατικά βιβΜαι'. Περί τε νόμων χαϊ θεών χαϊ της δ.ϊης παιδείας των Ιερέων. 27-50. Τα Ιατρικά βιβΜα ς-'.
Page 213 - ... άξίαν εκάστου γένους γενομένη, ουκ άρξαμένη ΐϊοτέ ου γαρ αρχήν του Κύριος και άγαθδς είναι εΓ- Ο ληφεν ό θεδς, ων άε\ δ εστίν οϋδ μην παύσεταί ποτέ άγαθοποιών, καν εις τέλος άγάγη "έκαστα. Μεταλαμβάνει δε της εΰποιίας έκαστος ημών πρδς δ...
Page 401 - Α αΓιαπιηι νεΓΟ αϋο ηιοάο ροδίΟδδίοηΜ. 5β<1 ηεο ββρί πλεονάση (13) υμών ή δικαιοσύνη πλείον των γραμματέων κα\ φαρισαίων, ι των κατά άποχήν κακών (14) δικαιουμένων, συν τω μετά της εν τούτοις τελειώσεως και ι τω τδν πλησίον αγαπάν, και εϋεργετεϊν δύνασβαι , ουκ Ισεσθε βασιλικοί (15).
Page 321 - Α ρΓ%ρ3ΐαΐ3Π), βΐ ναπβ ε1;ι1κ)Γ3ΐ3ηι, 3ηΐεφΐ3ηι ορίίιηβ ραοιδόνα: στελλομένων τδν λόγον ή τε άλλη παιδεία /ρήσιμος, ή τε των γραφών των Κυριακών άνάγνωσις είς άπόδειξιν των λεγομένων αναγκαία, και μάλιστα, εάν άπδ της Ελληνικής άνάγωνται παιί;άς οί επαΐοντες.
Page 457 - Ιτέρως άντιλαμδάνεσθαι (39) > αλλά καΐ τδ ευπαθές τοΟ αέρος , κα\ ή οξυτάτη συναίσθησις των αγγέλων , ή τε του συνειδοτος έπαφωμένη της ψυχής δύναμις, δυνάμει τη άρ\ίήτω κα\ άνευ της αισθητής ακοής, άμα νοήματι πάντα γινώσχει.
Page 503 - Ό γαρ έπΛ>μήσας, καΧ κατασχών έαυτοϋ, |καθάπερ ή χήρα (86) δια σωφροσύνης αύθις παρθένος. Ούτος μισθός γνώσεως τω Σωτήρι και Διδασκάλω, δν αυτός ίτησε, ΐή άποχήν των κακών, καΧ την ένέργειαν της εϋποιίϊί, δι
Page 21 - Οΐδε γαρ χαΐ ούτος , εκ της βαρβάρου φιλοσοφίας (40) μαθών, την δια πυρδς κάθαρσιν (41) των κακώς βεβιωκότων, ην ύστερον έχ.ιύρΐιΧΓΐΓ έχάλεσαν οί Στωϊχοί (42) καθ1 3ν καΐ τον ιδίως ποιδν άναστήσεσθαι (45) δογματίζουσι τοϋτ' έχεΐνο, την άνάστασιν, περιέποντες.
Page 59 - Ο έπι δε πάντων λαμπάδιά τε κα\ λυχνία επτά, σύμβολα των λεγομένων παρά τοϊςφυσικοΐςάνδράσι πλανητών. Ό γαρ ήλιος, ώσπερ ή λυχνία, μέσος των ες τεταγμένος, εν τετάρτη ϊώρ^α φωσφορεΐ τοις υπεράνω τρισ\, και τοις ύφ' αυτόν ίσοις άρμοζόμενος τίι μουσικδν κα\ θείον ως αληθώς δργανον.

Bibliographic information