Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 3 of 3 on H. Lichtenstein, Reize in het Zuidelijk gedeelte van Afrika, in " de jaren 1803,....
" H. Lichtenstein, Reize in het Zuidelijk gedeelte van Afrika, in " de jaren 1803, 1804, 1805 en 1806. Uit het Hoogduitsch vertaald , door W. Goede, "
Naamlijst van Nederduitsche Boeken ...: uitgekomen - Page 347
1813
Full view - About this book

Mnemosyne, mengelingen voor wetenschappen en fraaije letteren verzameld door ...

Mnemosyne - 1820
...Verklaring en Zamenstelling van den A'manak, benevens eene Tafel om de beweegbare Feestdagen te vinden. H. LICHTENSTEIN, Reize in het Zuidelijk gedeelte van...jaren 1803, 1804, 1805 en 1806. Uit het Hoogduitsch door W. GOEDE. 4 Deelen met Platen en Kaart. MEIJER, Tafereelen uit Noord-Duitschland, met PI. MNEMOSYNE,...
Full view - About this book

Naamlijst van uitgekomen boeken, kaarten, prentiverken, enz

Vereeniging ter bevordering des belangen van den Nederlandschen boekhandel, Naamlijst - 1790 - 65 pages
...Svo. en i phau Te Groningen , bij 1C. ┐Kanters /' : — 15. H. Lichtenstein, Reize in het Ziiidelijk gedeelte van Afrika, in de jaren 1803, 1804, 1805 en 1806. Uit het Hoogduitsch verraald, door W. Goede, iste deel. Inh. (Bchalven eene Уаоггеае чан den Schrijver, ivaarom...
Full view - About this book

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, Volume 1

Geography - 1876
...juffrouw Versveld. Deze reis leert men nader kennen uit de volgende schriften: II. Lichtenstein, Heizen in het zuidelijk gedeelte van Afrika, in de jaren 1803, 1804, 1805 en 1806. Řit het Hoogduitsch, door W. Goede. Dordrecht. 1816. 4 deelen. gr. 8'░. met pi. Het eerste gedeelte...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download PDF