Nederlandsche reizen: tot bevordering van den koophandel na de meest afgelegene gewesten des aardkloots : doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorgestaan, Volume 8

Front Cover
By P. Conradi, 1785 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 8 - er niets dan hooge bergen, met fneeuw bedekt, uitloopende op een fcherpen hoek, welken men Kaap Hoorn noemde; hy ligt op 57 Gr. 48 min. breedte. Zy kwamen dien hoek ie boven op den laatften van Louwmaand.
Page 155 - Zuide winden dit verhinderen; terwyl he't ondertusfchen zeker is, dat men 'er geene andere dan Weste en Noordweste winden aantreft, en het, overzulks, veel gemaklyker valt, uit Chili, langs Terra del Fuego, in de Straat te peraaken, dan , door de Straat na Chili ftevenende, om de Zuid te loopen, met oogmerk om voor de Weste winden bevryd te worden, 't Was de vrees voor 't aanhouden deezer Weste winden, die den Admiraal deeden befluiten voort te zeilen, en zulks had dit gelukkig gevolg, dat...
Page 155 - Straat loopen. Ook ontdekte de Admiraal, vervolgens, dat de meeste Zeelieden zig tot nog vergist hadden, in hunne onderftelling, dat men door de Straat van Ie Maire wel in Chili, maar door die Zee-engte, uit Chili en Peru , onmogelyk in de JX'oordzee kan komen.
Page 7 - ... s Daags voor Kerstyd , ontdekten zy land , :zo wel aan ftuur- als aan bakboordzyde. De kusten vertoonderr zich zeer hoog, en lagen, naar gisfing, acht mylen van elkander. Onze reizigers waren van oordeel, dat 'er een doortogt was tusfchen beiden : te meer, omdat de ftroom aldaar zo fterk trok.
Page 151 - Wyders berigtte hy, dat Terra del Fuego in verfcheiden Eilanden is verdeeld; dat men, om in de...

Bibliographic information