Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Volume 5

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 72 - Kan het aan Haarlem met eenigen grond betwist worden, dat de Konst, om met enkel verplaatsbare letters te drukken, aldaar voor het jaar 1440 door Laurens Koster is uitgedacht? — En is met deze konst van daar naar Mentz overgebragt, en aldaar verbeterd door letters van tin gegoten voor de houten letters in plaats de stellen?
Page 290 - Wetteville had er bij den aanvang het opzigt over en het werd eerst door vijftien of zestien personen bewoond, die tot tusschen veertig en vijftig zijn aangegroeid, maar omstreeks het jaar 1746, hetzij hun meerdere vrijheid te Zeyst vergund werd of om andere redenen, zijn de meesten derwaarts getrokken.
Page 50 - Botermarkt, gesticht in het laatst der zestiende of in het begin der zeventiende eeuw...
Page 225 - Gelre, uitspraak deed in de geschillen tusschen graaf Reinald en zijn zoon. Hij, ridder, bezegelt den brief v. 25 Aug. 1326, waarbij Reinald's zoon en zijne gemalin aan Arnold den kleinen, ridder, amptman en voogd van Aken, de • villa Teveren en het huis Schinne verkoopen...
Page 601 - HILVERSUM eene spinnerij opgerigt, waarin ruim 40 behoeftige personen zijn werkzaam geweest , en waarvoor door vermogenden een renteloos voorschot is verstrekt, ten einde eenige ingezetenen in de gelegenheid te stellen werk te verschaffen , tevens ook door bespitting van gronŁen.
Page 383 - Uiu r.vMiiiiKk wordt genoemd. Het is toch niet te denken , dat eene geriefelijke vrouw in der tijd hare toestemming zou gegeven hebben , tot de benaming der kreek , maar wel , dat de aanbouw van de Rokau...
Page 491 - V ron \v eBroederschap, dat, in liet jaar 1518 opgerigt , alle wisselingen van bestuur getrotseerd , en , zoo ten behoeve van de armen als tot bevordering van kunsten en wetenschappen ,'eenen nuttigen invloed heeft. Het bestaat uit eeneu Zwanenbroeder , zijnde l,.
Page 482 - ... ziekten , en de doorstroomende rivieren , die altijd versch water aanbrengen , dragen niet weinig bij tot de gezondheid der ingezetenen , onder welke vele oude lieden gevonden worden.
Page 557 - Door deze heldinnen kloekheid , werd de mucd ook bij de laf liartigslen ontstoken ; het geschut op de wallen geladen , en alzoo op de wijkende vijanden gelost , die ijlings uit een sloven , en , op cenige onnoozelc landlieden te Heesbeen hunne schade door plunderen boetende , met schande moesten vlugten.

Bibliographic information