Friesche spraakleer

Front Cover
H.C. Schetsberg, 1832 - Friesian language - 168 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page vii - door hun gezach dezelve deden te niete gaan. Het tegenwoordig Friesland, • onder vreemde vorsten levende, heeft noch • altijd deszelfs taal in den mond zijner bewoners ‘behouden. De
Page vii - in het noordelijke; de - ingedrongene Hollandsche graven in het zuidelijke Friesland, door hunne overheersching de aloude moedertaal verdrongen, nimmer - hebben zij zich ten aanzien der
Page ii - t schrijven • - - houdt, zonder -op de regels der tale te letten; en deze ‘laatste handelw.ijze stemt het best met.
Page vii - reeds in 1252 onder het beheer der graven van Tekelenburg , door veden tusschen hen% en de bisschoppen van Osnabru.g en Munster
Page viii - de vernieling, die haar, thans meer -dan ooit, bedreigt, niet alleen tegengaan, maar • gij kunt
Page viii - b-ewonende, mocht dit geluk te beurt • • ‘vallen, en zij kunnen trotsch op hunne afkomst zijn.
Page vii - uitgestrekte, maar weinig bevolkte, groothertogdom Oldenburg uitmakende, thans tot een stipje gebracht, en niet meer
Page vi - de woestijne; doch ik weet tevens, dat zij goed is, en een:maal vruchten zal moeten
Page vi - daar. ter neder ligt, men dan nog. altijd zal kunnen zeggen: het was een eik.
Page vii - ene bevolking van twe duizend zielen bevattende, omringd door moerassen hebben zich

Bibliographic information