A harmony of the four Gospels in Greek

Front Cover
Edward Robinson, Matthew Brown Riddle
Houghton, Mifflin and Company, 1888 - 273 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 157 - ... και μη λαμβάνων τα ρήματα μου έχει τον κρίνοντα αυτόν Ό λόγος δν έλάλησα εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ήμερα. - 49 - Ότι εγώ εξ έμαυτοϋ ουκ έλάλησα, άλλ' ό πέμψας με πατήρ αυτός μοι έντολήν δέδωκεν τί ειπώ και τί λαλήσω.
Page 117 - ... ουδέν υμάς ου μη αδικήσει. πλην εν τούτω μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ΰμΐν υποτάσσεται χαίρετε δε * ότι τα ονόματα υμών * έγγεγραπται
Page 68 - Έιζηλθεν ό σπείρων του σπεΐραι τον σπόρον αυτόν, και εν τω σπείρειν αυτόν ο μεν επεσεν παρά την όδόν, και κατεπατηθη, και τα ίτετεινα 6 του ουρανού κατέφαγεν αυτό.
Page 13 - Ίίρωοης λάθρα, καλέσας τους μάγους ηκρίβωσεν παρ' αυτών τον χρόνον του φαινομένου αστέρος, 8 ' και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ εΐπεν πορευθέντες εξετάσατε ακριβώς περϊ του παιδιού όταν 8ε ενρητε, απαγγείλατε μοι, όπως κάγω ελθων προσκυνήσω 9 αύτω.
Page 187 - Ίδών δε ό ίΐιλάτοϊ ότι ουδέν ωφελεί, άλλα μάλλον θόρυβος γίνεται, " λαβών ύδωρ άπενίψατο τας χείρας απέναντι του όχλου λέγων, Άθωός ειμί άπο του αίματος του δικαίου τούτου νμεΐς οψεσθε ^ και αποκριθείς πάς ό λαό?
Page 53 - Οΰδείϊ δύναται δυσί κυρίοις δουλεΰειν η γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, η ενός άνθέξεται και τον ετέρου καταφρονήσει, ου δύνασθε θεώ δου25 λενειν και μαμωνά.
Page 195 - Ιουδαίοι, * επεί παρασκευή ην, Ίνα μη μείνη επί του σταυρού τα σώματα εν τω σαββάτω, (ην γαρ μεγάλη ή ήμερα εκείνου του σαββατου], ήρώτησαν τον ϊΐιλάτον Ίνα κατεαγώσιν αυτών τα σκέλη και άρθώσιν.
Page 119 - ... τίθημι υπέρ των προβάτων. και άλλα πρόβατα έχω, α ουκ εστίν εκ της αυλής ταυτ>;ϊ κάκείνα δει με άγαγεΐν, καί της φοη'ης μου άκονσουσιν, καί γε17 ν^σεται μία ποίμνη, εις ποιμήν.
Page 53 - Ό λυχνοϊ του σώματος εστίν ό οφθαλμός, εάν $ ό οφθαλμός σου 23 άπλοΰϊ, όλον το σώμα σου φωτεινον εσται εάν δε ό οφθαλμός σου πονηρός Ύ], όλον το σώμα σου σκοτεινον εσται.
Page 128 - ... αυτόν ΰπο των αγγέλων εις τον κόλπον Αβραάμ άπεθανεν δε και ό πλούσιος και ετάφη. 23 και εν τω αδτ; επάρας τους οφθαλμούς αΰτοΰ, υπάρχων εν βασάνοις, ορά Αβραάμ 24 από μακρόθεν και Λάαρον εν τοις κολποις αΰτοΰ.

Bibliographic information