Patrologiae cursus completus, series graeca

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Popular passages

Page 335 - Οτε ήμην νήπιος, ως νήπιος έλάλουν, ως νήπιος έφρόνουν, ως νήπιος έλογιζόμην δτε δε γέγονα άνήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. 12Βλέπομεν γαρ άρτι δι' έσόπτρου εν αίνίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε έπιγνώσομαι καθώς και έπεγνώσθην.
Page 499 - ... αυτούς, και έλεος, και επί τον Ισραήλ του θεοΰ. 17 Του λοιπού, κόπους μοι μηδεις παρεχέτω εγώ γαρ τα στίγματα του κυρίου Ίησοΰ εν τω σώματι μου βαστάζω. 18 Ή χάρις του κυρίου ημών Ίησοΰ χριστοΰ μετά του πνεύματος υμών, αδελφοί. Αμήν. 6.14 τφ κόσμφ κόσμφ περιτομή τί εστίν 6.15 Εν γαρ...
Page 331 - , μη πάντες δυνάμεις ', μη πάντες χαρίσματα εχουσιν ίαμάτων ; μη πάντες γλώσσαις λαλοΰσι ; 3ΐ μη πάντες διερμηνεύουσι ', ζηλοΰτε δϊ τα χαρίσματα τα * μείζονα1, και έτι καθ' ΰπερβολην όδον ΰμΐν δείκνυμι.
Page 525 - Χριστώ, άλλ' ου πολλούς πατέρας. Εν γαρ Χριστφ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ Ομ3ς έγέννηββ. ι Παιδαγωγούς τους άλλους έκά)εϊί διδασκάλου., εαυτόν δί αατίρα, ώ; ίτρώτον αϋτοίς την εύαγγελικήν διδασχαλίαν προσενεγχόντα. ΐζ'.
Page 101 - Οΰτω χα\ ύμεΐς λογίζεσθε εαυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε τω θεώ εν Χριστώ Ιησού ι άντ'ι του, Συνετάφητε τω Χριστώ, χαΐ συνηγέρθητε οϋχοΰν τη αμαρτία νεκροί έστε, έτέραν δε ζητείτε ζωήν.
Page 531 - Κεφ. χ\_'δελφοί, μηκέτι ώμεν νηπιοι, κλυδωνισμένοι και πβριφερομενοι παντί άνέμω της διδασκαλίας εν τη κυβεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδείαν τή"ς πλάνης ' άληθευοντες δε εν αγάπη, αΰξησωμεν εις αυτόν τα πάντα, οδ ε'στιν η
Page 527 - Ινα έςισχύσητε καταλαβέσΟαι συν παις τοις άγίοις τί το μήκος, κα'ι πλάτος, χα\ βάθος, καΧ ϋψος, γνώναί τε την ύπερβάλλουσαν της γνώσεως άγάπην του Χρίστου, ίνα πληρωθήτε είς πάν το πλήρωμα του θίοϋ.

Bibliographic information