Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1794 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 725 - Eerprys zal verfleeken blyven. b.) Zulk een Lid der Maatfchappye zal zyne Verhandeling en Zinfpreuk door het byvoegen van den letter L moeten...
Page 246 - Staaten van Holland en West -Friesland, allen den geenen , die dezen zullen zien of hooren leezen , Salut, doen te weeten, alzo wy in ervaring zyn gekomen, dat niettegeuftaande ons Placaat van den 6 December 1769, waarby wy, i- tot onze nadere order,, hebben geïater...
Page 187 - Obligatie voor af werde gebrandmerkt , met melding , dat behoort tot het goed, het geen bezwaard is. En zal die Obligatie , in plaats van het te gelde gemaakte, in dien boedel fubintreeren.
Page 247 - Gedaan in den Hage onder het klein Zegel van den Lande, den 20 Maart. 1794. (OntfcrJlonJ,) Ter Ordonnantie van de Staaten, {Was gcteekcntl,) AJ Rü YE R.
Page 721 - Jeugd te batavia , genoodzaakt , is zyne Kinderen na het Vaderland ter opvoedinge te , zenden , of , zo men hen aldaar houdt , zy alsdan , doorgaans eene...
Page 187 - Goederen moeten fourneeren , en tevans verlof verzoeken, om op de vaste Goederen, daar onder behoorende, te mogen negotieeren, de benodigde of te kort komende fomma , onder verband dier bezwaarde Goederen , als van vry en alienabel goed. En word overzulks by dezen aan Onzen Hove verleend...
Page 721 - Geneesmiddelen niet blootlyk op het getuigenis van anderen aangenomen , maar op oor» fpronglyke Proeven, en Waaraeemingen in ons Vaderiand gedaan, rusten.
Page 86 - Joopende jaar worden geëligeert, op navolgende voet en manier. Te weten, dat de ftemminge zal moeten gefchieden te gelyk in alle de Dorpen van de Grieteoycn over het geheele Land, op een dag en uur, namentlyk Woensdag den 29 January aanftaande.
Page 190 - July rePen fpeftive , by poene van eene tiende verhooging riiqg. uit hun eigen buidel aan de Provincie te verbeuren , en daar en boven van 's Lands reaale en paraate executie ; namelyk de Ontvangers in het Kwartier van Oottergoo , aan het Comptoir van den Ontfanger der Domeinen R.
Page 24 - Vyanj in te dringen, en grond te winnen. Het oogmerk van de mindere Mogendheden moet dus weezen, dit zo veel doenlyk te beletten, door den grond voet voor voet te betwisten. Vindt de grootere Mogendheid geenen anderen...

Bibliographic information