Beschryving van plantagie-gewassen, die men in hoven aankweekt

Front Cover
Allart, Holtrop, De Leeuw & Krap, 1790
 

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 26 - Eiken-boom eenige tydt geftaan heeft, de kragt heeft om de Wratten en allerlei Vlekken des Ligchaams, die niet van de geboorte af...
Page 24 - Wormen onderhevig is; maar dit word niet of zelden hier te Lande gebragt; dog men heeft my...
Page 44 - s Winters in het Oranje-huis te bewaren , tot dat ze eenige Jaren oud geworden zyn...
Page 30 - Esfcben-booms in de Tuinen; dezelve worden hoofdzakelyk geplant rondom Tuinen en op andere plaatzen, tot...
Page 24 - Mond-hjhoeftcns voorzien; en waar uit men ligt kan afleiden, als men verder de overige koften, Tollen, enz., overweegt, dac dit Hout in deze Nederlanden niet goed-koop kan zyn.
Page 26 - Stonden, en inwendige Wonden: Men gebruikt dezelve in Water of in goede VVyn , naar de omftandigheid , gekookt zyn Je , van welke Drank men 's Daags cenirrc Romers vo!

Bibliographic information