Toponímia, geografia i cartografia

Front Cover
Universitat de València, 2004 - Names, Geographical - 403 pages
L'autor d'aquests escrits, que és un vell geògraf, diu que no recorda si va arribar a la toponímia catalana mitjançant la cartografia o, a l'inrevés, a la cartografia perseguint la toponímia. La visió que ens ofereix en aquest volum és del tot pluridisciplinària i hi podeu trobar no sols geografia, sinó també història, antropologia, botànica, economia, lingüística, urbanisme…, sobretot dels dos territoris on el professor Rosselló ha desenvolupat la seua tasca de recerca: el País Valencià i les Illes. Insisteix d'antuvi en el valor patrimonial dels noms de lloc, un mots arrapats al terrer, amb un solatge sovint mil.lenari, que de vegades han mostrat una sorprenent persistència, d'altres han esat substituíts, adpatats o transformats. En quealsevol cas cal salvar-los de la 'débacle' de la globalització, de l'agranada del pensament únic. A més a més, la cartografia és el gran aparador de la toponímia: un topònim sense localitzar és com un fòssil fora de context. Hem d'aconseguir mapes toponímicament correctes, meta encara no assolida.
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

millars Millàs y millares, alquería de Milar, 1238 (C.Barceló)MAdrona, galdón

Contents

El terme grau i la nomenclatura dels estanys litorals
15
Conflictes a lhora de la normalització toponímica
23
La designació dels grans rius valencians
35
De la toponímia a la geografia
57
El mapa topográfico nacional a 125 000 Deu anys de perspectiva al País
67
Tornant a Riudullastre
77
El patrimoni toponímic
87
la toponímia valenciana
97
La toponímia urbana de la València de 1704 segons el plànol de Tomàs V
213
Els criteris toponímics al mapa de Mallorca del cardenal Despuig 1785
228
Els topònims de mossèn Cabanilles
251
La geografia i la toponímia de Mallorca i la Marina valenciana
265
Notes toponímiques sobre el mapa de Mallorca del canonge Despuig
295
la trajectòria dalguns topònims emergents
309
Els italianismes de les cartes portolanes mallorquines
319
Topònims del migjorn valencià a les cartes portolanes 12801661
337

SEGONA PART
111
Anotacions a la toponímia de la Ribera del Xúquer i encontorns
139
pesqueres caladors i senyes
169
El nomenclàtor municipal valencià
179
deformacions incultes
201
Topònims urbans del País Valencià a les cartes portolanes
349
Topònims pitiüsos de les cartes portolanes 12901620
365
La incorporació dels topònims baleàrics a la cartografia portolana
377
Catàleg simplificat dels documents manejats
401
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information