Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum libri quindecim /: Ex optimis codicibus nunc primum collatis, emendavit ac supplevit, nova Latina versione et animadversionibus

Front Cover
ex typographia Societatis Bipontinae, 1803 - Anecdotes
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 82 - Aquatilib. pag. 294. & H. STEPHANUM, in Thef. Gr. Ling. T. II. p. 379. b. Ac ne per fe quidem ad colorem referri poflet...
Page 250 - Ш. ui.) nunc quidem ъоочглро'упЬ vas fcriptum id nomen eft in editis, nee diveriam Icripturam ex membr. A. ( nam in Epit. prorfus deeft Epicharmi teftimonium) enotatam video. Quae varieras potuit quidem cafu ac temeré accidere : fed potuit etiam non fine ratione obtinere. Nam , quod vulgo мгя.м1м fcribitur, id eo pertinet, quod derivare confueverint id nomen M lev rai nbpttf Kivsïv : ( ut docuit Nofter VII.
Page 157 - GROTIUS, ut vulgatae fcripturae ne mentionem quidem faceré in Notis (ut alias confueverat ) dignaretur. Et nos fummorum virorum auâoritatem fecuti fumus : vereor ne temeré & praecipitanter; quandoquidem meliora (ni tailor) indicabant v títeres membranae. Nam Epitoma quidem parum iuvabat : in qua poft illa verba, vs. 7. Eie-o^tu <Ге у' ñv omiffis multis, fie pergit Abbreviatur: " ô ¡¿¿.ytipof siStvtti то tiyofxff/j.ti/ov Ц,»?
Page 206 - VIII. 345. f. coll. cum Nub. vs. 983. collegit BRUNCKIUS nofter, (in Fragm. Ariftophan. pag. 256.) quae hodie fuperfunt Anftophams Nubes , efle eas fewrepaf NsceAaf : id eft , alteram &.
Page 493 - Amphidi , tribui a MURETO , Variar. Leo. XIX. c. 3. in Gruteri Thef. T. II. pag. 1224. Unde quoniam msstis codicibus Italicis ufus erat Muretus , fufpicari aliquis poffit , in antiquia msstis libris Alexidis nomen híc reperir!.
Page 545 - ... (inquit) adeo de»ditus eft gulae, ut nullis parcat fumtibus, nullis a com» potando absterreatur impenfis.
Page 576 - Veram fcripturam nobis & ms. A. & ms. Ep. dedere: eamdemque ex Epitoma repraefentatam ab Euftathio ad Iliad.
Page 596 - Eam.dem rem ex Ariftotele repetiere Plinius , IX". 38 , 86. Aelian. Nat. Anim. IV. 34. & Antigonus Caryft. Hiftoriar. Mirab. cap. 8o. ubi videnda quae disputavit BECKMANNUS , & , quern is laudat , BROUSSONET in Hiß.
Page 319 - Epit. fed ibi poftrema vocalis vocabuli , pro more illius calligraphi, non exprefla eft. Caeterum nonnifi duos podremos verfus adpofuit Epitotnator, fie fcribens : Кл) Wiiuirffar <P tr виранш ( five enpictKoïs ) Ts/eUTÓií TI irffl AVT£* фил , «ce) ¿«Ф/£алли1* тис цпа. itav '¿уем (iífyv лига...
Page 570 - I. cap. io. ubi hunc locum ex profeflb traâavit. ( in Gruteri Thef. Crit. T. III. p. 5 fqq. ) Quae emendatio eo maiorem etiam fpeciem habet , quod (quamquam vulgatum tuetur vetus codex A.) ipfum Nrxexff'er7o...

Bibliographic information