Compra aquest llibre


Cerca en una biblioteca

VenedorPreuPuntuació del venedor
Springer ShopSense preuSense classificació
Amazon.comSense preuSense classificació
Barnes&Noble.comSense preuSense classificació
Books-A-MillionSense preuSense classificació
IndieBoundSense preuSense classificació
booksandcranniesva.com207,90 USDSense classificació
brightsidebookshop.com189,00 USDSense classificació
Amazon.com188,66 USDSense classificació
Barnes & Noble - Barnes and Noble - Heavy189,00 USDSense classificació
Springer Nature189,00 USDSense classificació