Skaldestycken. 5 bder

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 142 - Till en ung flicka. Unga flicka! i din vår Bind dig myrtenkransen. Dansa medan* du det får: Snart är du ur dansen. Innan morgonen sin kos Smyga sig behagen: Då en annan yngre ros Tränger dig ur dagen. Spegla dig, så länge än Spegeln dig berömmer: Denna oförstälda vän Nog en dag du glömmer. Medan du omkring dig ser Ynglingar i låga, Flicka, sjung vid ditt klaver. Skämta vid din båga.
Page 145 - Eldiga och unga, Klinga glädjens harmoni, Lifvets sötma sjunga. Gerna vill hon i din hand Se kristallen glindra, Se din kind i purpurbrand, Se ditt öga tindra, Se din känsla, ditt behag Lifligt sig förfina. Och i hvarje anletsdrag Själen genomskina. Drick! — • och ' lifvets väg ej mor Går igenom heden.
Page 87 - ... ej nöjd att med ditt snille tjusa, .Ville du ock gagna med din dygd: Och du lifgaf med din ljusa Med din varma själ din hela bygd. Sen din morgon helgats åt behagen, Konsterna och karleken: Du åt mödor offrade opp dagen, Och var statsman och var menskovän.
Page 85 - Detta själens qval , som stoftet tvingar 1 dess flygt åt sin fullkomlighet; Detta hopp, att en gång hinna Systersjälen af en älskarinna I ett landtligt paradis, Sedd så ädelt skön, så menlöst vis. Detta allt i lifvets morgondager Dig, o CREUTZ, en hemlig tjusning gaf.
Page 83 - Der du satt ibland ett bortgömdt slägte, På det öde Finlands vilda strand: Ädle yngling! o hvem räckte Detta snillets prisma i din hand? Detta trollglas, som en dager brutit Af så öfverjordisk glans På din tafla, der tillsamman flutit All den' skönhet i naturen fans. • Aga kärleken och våren Någon blomma, som ej föll i spåren Af din Atis: kastad dit Af en blyg, försvinnande Charir?
Page 20 - Och fraset blott utaf din klädnings siden Förtjuste mig, som väntade på tå. Och lukten blott af blomstren, som du skötte, Jag vet ej hvad så älskvärdt sade mig: Till dess du kom, och jag dig hänryckt mötte, Och stod der stum, blott för att se på dig. Det är förbi — jag får ej mer dig höra, Än vid...
Page 128 - Men hör nu pappa! — bäst jag ser, Så brinner jag så röd i synen; Och dosan far i bänken ner Pladask! med alla sockergrynen. Och han i choret såg sig om Med sina stora, sköna ögon. Jag vet nu intet hvad det kom Ifrån de sköna, bruna ögon. Det var sä godt, det var så ömt! Jag hade lust att ta'ni fam'en, Det var, som om jag hade drömt, När presten i en hast sad
Page 107 - Barnet sova vill en stund. Vyss! vyss! Barnet tystnar vid mammas kyss. Vyss! vyss! Blomman sluter sin knopp igen: Barnet gör så med ögonen. Tittar skälmen åter? Snäll, som dock ej gråter! Liten vill i vaggan ner: Mamma där på honom ser.
Page 141 - ... gömma, och du Goda, som kan bära den ! Våren hastar : gån till dansen åter ! Och du jollrare, som rörs att se, huru syskonen, hur mamma gråter, narra dem att mitt i sorgen le ! Dock ibland, när i en höstlig timma vid min rönn I sätten er och sen aftonstjärnan på det fönster glimma, där jag ofta tyst besåg dess sken, knäpp då, Goda ! sorgligt på din zittra. Ömma! sjung...
Page 80 - Endast bjellrors klang bland frusna klippor Harmonin i våra bygder är. Blott af hastigt vissna sippor Är den namnsdagskrans, vår Sångmö bär. Ville än naturen sin förmåga Visa inom vinterns zon I Dalin: hvad var hans snilles låga? Blott en lusteld vid Lovisas thron. Blott att roa hennes tärnor Flög den opp i solar och i stjernor, Med ett lekande behag, Flygtigt tända för en bröllopsdag.

Bibliographic information