De Gids

Voorkant
General Books, 2013 - 218 pagina's
This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Niet afgebeeld. 1875 edition. Uittreksel: ...en dood, en zij dienen slechts tot bevrediging zijner hartstochten en het verrichten van den zwaarsten arbeid. Maar de Profeet heeft 't immers ook gezegd: God schiep de vrouw en het paard, tot vermaak en gemak van den man! Dat onder zulke omstandigheden echtbreuk en zedeloosheid dagelijks plaats hebben, is onvermijdelijk. De meest geliefkoosde bezigheid der Arabische vrouw bestaat dan ook in het aanknoopen van ongeoorloofde liefdesbetrekkingen, hoe gevaarlijk die ook zijn, zoowel voor den minnaar als voor de jonge vrouw. Want de Arabier is wantrouwend en jaloersch, en wordt het geheim der ontrouw ontdekt, dan zijn beide doorgaans verloren. Meestal tracht de minnaar bij afwezigheid van den echtgenoot, of als hij weet dat deze zich na middernacht in zijn eigen vertrek begeven heeft, aan zijne geliefde een bezoek te brengen. Dikwijls geschiedt dat in tegenwoordigheid der andere echtgenooten, en toch wordt het geheim slechts zeer zelden ontdekt; want er bestaat bijna geen voorbeeld van dat de Arabische vrouwen elkander verraden hebben. Dat de kinderliefde bij de nomadische stammen der Sahara dan ook niet groot is, bewijze de ervaring van den Franschen reiziger Zaccone in een dorp, zuidelijk van Biskra gelegen. De zoon van een aanzienlijke weduwe werd er op diefstal betrapt, en op staanden voet doorschoten. Zijne moeder eischte van den moordenaar schadevergoeding, en werd daarin krachtig ondersteund door al hare bloedverwanten. Heide partijen trachtten zich te verstaan, en toen de vader van deze duizend francs bood was onmiddellijk het antwoord der oude vrouw: "Doe er nog honderd bij, Ahmed, en wij zullen over de zaak niet meer spreken!" De Arabier der woestijn is in den regel van een krachtige 1875. II. 19 en goed gebouwde gestalte, ...

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens