Konung Gustaf III och hans samtida regenter

Front Cover
Hörbergska Boktryckeriet, 1846 - 121 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 84 - Författaren har ganska rätt; men om mina bemödanden ej följas af bättre lycka, än fallet varit denna vinter, så skall en så klok och nyttig resa ej bli af. Min mor, jag vet ej af hvad skäl, skall aldrig tillåta det. Lyckligt nog, om jag får resa till Frankrike. Min mor har ännu ej glömt, att det var jag, som haft förtroende nog att determinera konungen till afsägelsen sistlidne december, och att lyckan med framgång krönte de kraftiga råd jag gaf, oaktadt min mors förskräckelse...
Page 84 - Rådet är godt; men jag vågar ej följa det. .Jag skulle åter uppväcka min mors jalousie. Mina framgångar i Norrköping och konungens förtroende ha redan skadat mig nog i hennes sinne. Då staten skall frälsas genom något stort och kraftigt steg, som på en gång ger reputation och åstadkommer verklig nytta, skall man ej finna mig tveksam; men mitt hjerta kan ej besluta sig till att ännu mer aflägsna min mor ifrån mig, och politiken anbefaller här framför allt bibehållandet af enigheten...
Page 84 - ... henne min hand; men hjertat följer ej politikens eller ärelystnadens bud, och ju mer man tröttar mig med föreställningen att älska prinsessan, desto mer ökas min olycka, min vedervilja, min saknad att vara förenad genom band, som man nämner oupplösliga, med en person, hvars karakter är så olika min, och hvilken jag vet bör bli lika olycklig genom mig, som jag är det genom henne. Och hvad det särdeles milda sinnelaget angår, som man upphöjer hos henne, så bedrager jag mig mycket,...
Page 84 - ... i rådet, till andra mera behagliga och i publikens ögon mera lysande sysselsättningar — författaren nämner: besök till allmänna inrättningar och välgörenhetsanstalter, deltagande i militärens vapenöfningar mm , Prinsen anmärker: »Rådet är godt; men jag vågar ej följa det. .Jag skulle åter uppväcka min mors jalousie. Mina framgångar i Norrköping och konungens förtroende ha redan skadat mig nog i hennes sinne. Då staten skall frälsas genom något stort och kraftigt steg,...
Page 89 - ... den hemliga grunden till moderns vedervilja och till det olyckliga förhållandet emellan honom och hans gemål. Politiken ansågs slutligen fordra deras närmande till hvarandra. En tronföljare föddes. Jag har redan yttrat, att konungen (oaktadt allt hvad han hade att förebrå sig mot sin gemål) trodde sig kunna njuta en faders glädje. Men ej mindre visst är, att han sjelf betygar sig ha sin hofstallmästare baron Muuck 8 att tacka för hvad han kallar en försoning eller förlikning (raccommodement)...
Page 84 - ... dertill det förhatliga hus, från hvilket hon härstammar, se der hvad som skadar henne i mitt sinne! Jag har lydt statens röst, då jag gaf henne min hand; men hjertat följer ej politikens eller ärelystnadens bud, och ju mer man tröttar mig med föreställningen att älska prinsessan, desto mer ökas min olycka, min vedervilja, min saknad att vara förenad genom band, som man nämner oupplösliga, med en person, hvars karakter är så olika min, och hvilken jag vet bör bli lika olycklig...
Page 81 - ... hela sin ställning är rikets fiende, med absolut de.spotism disponerar om de bästa medborgares välfärd och lif. Det giftermål jag ingått ökar mitt bekymmer genom drottningens afgjorda aversion för min gemål, en aversion så mycket mer deciderad, som den är orättvis och ökas genom fruktan, att prinsessans mildhet och stilla, intressanta karakter möjligen en dag lyckas att vinna mitt hjerta och att med detsamma försvaga min kärlek för min mor.

Bibliographic information