Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 6

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1795 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 4730 - Indien geen der ingekomen antwoorden op eene door de Maatfchappij opgegeven Vraag, naar haar oordeel, den Prijs verdiend heeft, behoudt zij aan zich het regt deze vraag nog eens, of niet weder opregïven. Daarentegen, wanneer 'er meer dan één antwoord haar voorkomt...
Page 4837 - Burgery op eenigerhande wyz? tegengaan , na bevind van zaaken worden geftraft. En op dat niemand hier van eenige ignorantie zal kunnen pretendeeren , zal deeze niet alleen alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd ter plaatfc, waar zulks gewoon is, maar ook een Exemplaar binnen in de Kerken worden geaffigeerd...
Page 4447 - Ingezetenen yan deeze Provincie geweest zynde, al eenige jaaren vermist zyn geweest, fchoon men niet weet wie tot dezelve , indien de Eigenaars niet opdagen, getegtigd zullen zyn.
Page 4447 - Langstleevende van dien , de vrugten of interesfen genieten» tot alimentatie der Kinderen , en dus ook niet langer dan tot derzelver meerderjaarig of trouwdag toe 5 de vyf- en- twintigfte Penning moet gefourneerd worden uit het Capitaal der Kinderen, en niet uic de vrugten. §, 9. Dat van Goederen...
Page 4518 - Misfive van het Committé tot de Algemeene Zaaken van het Bondgenootfchap te Lande...
Page 4714 - ... al het geen hem dienaangaande zoude mogen zyn voorgekomen, aan hen, met den meest mogelyken fpoed, fchriftelyk rapport te doen, ten ware de presfance der zaak niet toeliet hetzelve terftond in...
Page 4468 - Volk *-*' van Holland, allen den geenen die deezen zullen ;zien of hooren leezen , Heil en...
Page 4471 - ... te gefchieden gebruikelyk is. Gedaan in den Hage onder bet klein Zegel van den Lande den i&Jttry 1748.
Page 4809 - En op dat niemand hier van onkundig zy, zal deeze worden gepubliceerd en geaffigeerd, ter plaatze daar men gewoon is Publicatie en Affixie te doen.
Page 4443 - Zee zyn, ten ty de wanneer hy zyn overilag maakt, een iegelyk die by zich zelven zal mogen tauxeeren ter montant van de Asfurantie, die hy daar op heeft laaten doen; of, zo hy die in het geheel of ten deele heeft...

Bibliographic information