Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 10 of 10 on ... elbocsátó levél kiadását, melynek megtagadása esetében a tanuk egyike....
" ... elbocsátó levél kiadását, melynek megtagadása esetében a tanuk egyike azon kérdést intézi a lelkészhez, hogy a szándékolt egybekelés ellen jelentetett-e be akadály vagy nem ? A lelkész által e kérdésre adott vagy megtagadott válaszról... "
Magyarhoni evangélikus egyházjogtan - Page 977
by Sámuel Csecsetka - 1892
Full view - About this book

Általános magyar polgári magánjog, az 1848. évi törvényhozás és az ...

Bálint Ökröss - 1872 - 1020 pages
...f.anuk egyike azon kérdést intézi a lelkészhez, hogy ászándékolt egybekelés ellen jelentetett- e be akadály vagy nem? A lelkész által e kérdésre...a saját egyházi hatósága által reá szabható fenyitéken kívül 500 forintig fokozható birsággal és félévig terjedhető fogsággal büntetendő....
Full view - About this book

A magyar magánjog: Különös tekintettel a gyakorlati élet igényeire is

Alajos Knorr - 1873 - 532 pages
...vagy be nem jelentésére A vallás. 49 nézve kérdést tettek, erről kiállított bizonyítványa teljesen pótolja az elbocsátó levelet. A netalán...bejelentett akadály eltitkolásáért a lelkész saját egyházi hatósága által reá szabható fenyítéken kívül 500 írtig fokozható bírsággal,...
Full view - About this book

Unitárius kis tükör: vagyis az Unitárius Egyház törtenéte, hitelvei ...

Hungary - 1875 - 116 pages
...bizonyítványa a másik fél lelkészét feljogosítja az esketés végrehajtására. Megjegyzendő még, hogy a netalán bejelentett akadály eltitkolásáért...egyházi hatósága által reá szabható fenyítéken Jcivül 500 frtig fokozható birsággal és félévig terjedő fogsággal büntethető. c.) Vegyes...
Full view - About this book

Magyarország közigazgatási joga ...

Domokos Biasini - 1881 - 916 pages
...által e kérdésre adott vagy megtagadott válaszról a tanuk bélyegmentes bizonyitványt ad-; nak, mely teljesen pótolja az elbocsátó levelet. A netalán...hatósága által reá szabható fenyítéken kivül 500 frtig fokozható birsággal és fél évig terjedhető fogsággal büntetendő, 11. §. Vegyes házasságok...
Full view - About this book

Unitárius kis tükör: vagyis Az unitárius egyház története, hitelvei ...

József Ferencz - Hungary - 1881 - 168 pages
...bizonyítványa a másik fél lelkészét feljogosítja az esketés végrehajtására. Megjegyzendő még, hogy a netalán bejelentett akadály eltitkolásáért...a saját egyházi hatósága által reá szabható fenyitéken kivül 500 frtig fokozható birsággal és félévig terjedő fogsággal büntethető....
Full view - About this book

A magyar törvényhozás történelme: 1000-től 1880-ig ...

Béla Máriássy - Constitutional history - 1890
...lelkész által e kérdésre adott vagy megtagadott válaszról a tanuk bélyegmentes bizonyitványt adnak, mely teljesen pótolja az elbocsátó levelet....a saját egyházi hatósága által reá szabható fenyitéken kivül 500 forintig fokozható birsággal és fél évig terjedhető fogsággal büntetendő....
Full view - About this book

A vegyes házasságok: Különös tekintettel Magyarországra

Gyula Lőrincz - Interfaith marriage - 1890 - 175 pages
...lelkész által e kérdésre adott, vagy megtagadott válaszról, a tanuk bélyegmentes bizonyitványt adnak, mely teljesen pótolja az elbocsátó levelet....eltitkolásáért a lelkész, a saját egyházi hatósága állal reá szabható fenyitéken kivül, 500 forintig fokozható birsággal és fél évig terjedhető...
Full view - About this book

A magyar királyság közjoga

János Horváth - 1894 - 594 pages
...lelkész által e kérdésre adott vagy megtagadott válaszról a tanúk bélyegmentes bizonyitványt adnak, mely teljesen pótolja az elbocsátó levelet....a saját egyházi hatósága által reá szabható fenyitéken felül még 500 frtig fokozható birsággal és félévig terjedhető fogsággal büntetendő....
Full view - About this book

Közigazgatási törvénytár: A fennálló törvények és rendeletekböl ..., Volume 3

Hungary - 1894
...megtagadott válaszról a tanuk bélyegmentes bizonyitványt adnak, mely teljesen pótolja az elbocsájtó levelet. A netalán bejelentett akadály eltitkolásáért a lelkész a saját egyházi hatósága által rea szabható fenyitéken kivül 500 frtig fokozhátó birsággal es fél évig terjedhetö fogsággal...
Full view - About this book

rész. Vallásügy. Egyetemek, Akadémiák. Népoktatás. Müvészet. Középtanodák ...

1897
...fél lelkésze vonakodnék kiadni az elbocsátó levelet: a házasulandó felek részéről két tanú nála megjelenvén, kérik az elbocsátó levél kiadását,...bármelyik fél papja előtt érvényesen köthetők. (Hatályon kivül helyeztetett az 1894. évi XXXII. t.-cz. 9. §-a által. — Lásd a 62. lapon.)...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download PDF