Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 9

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1795 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 6819 - Worden gepubliceerd en geaffigeerd , daar zulks te gefchicden gebruikelyk is. Gedaan in den Hage, onder het Klein Zegel van den Lande, den 25 November 17957 net ] urfte Jaar der Bataafjche Vrjheid
Page 6783 - ... en te gefchieden gebruikelyk is. Gedaan in den Hage onder het Klein Zegel van den Lande den 7 February 1788. (Onder Jlond) Ter Ordonnantie van de Staaten, get.).
Page 6773 - ... te gefchieden gebruikelyk is. Gedaan in den Hage, onder het Klein Zegel van den Lande, den 18' November 1795, het urftt Jaaf dtr Bataaffchc foyheid.
Page 7355 - Adminiftrateuren binnen deeze Provincie berustende, waar van de Eigenaars, Ingezetenen van deeze Provincie geweest zynde, al eenige jaaren vermist zyn geweest, fchoon men niet weet wie tot dezelve, indien de Eigenaars niet opdagen, geregtigd zullen zyn.
Page 6801 - ... is. Gedaan in den Hage, onder het Klein Zegel van den Lande, op den 19 November I79J,: liet eerflc Jaar der Bataaf fchc yryheid. \ S. Iz. WISELIÜS, Vt. Ter Ordonnantie van dezelve, DIRK DK WEILLE.
Page 7368 - Zeeland goedgekeurd, expretfelyk is bedongen, dat volkpoientlyk zoude verzekerd zyn de geheele veiligheid en vrye magt ;over alle Eigendommen , Goederen en Bezittingen...
Page 7130 - Is, na deliberatie, goedgevonden, aan het Committé tot de algemeene zaaken van het Bondgenootfchap te Lande te fcbryven, als volgt: • * r RTHE l D. GELÏKHEID. BROEDERSCHAP. MEDEBURGER Si "C...
Page 6838 - Werk intevoeren en te verkoopea, maar ook Vertaalingen van hetzelve in andere taaien te laaten drukken en uittegeeven, ja zelfs, doch niet dan met voorkennis van den uitgever der...
Page 6838 - Nieuwspapieren hebbe gedaan; doch net zal niet te min aan ieder vry blyven, om de origineele druk , of uitheemfche nadrukken , in te voeren en te verkoopea, naar willekeur.

Bibliographic information