De Vrije Fries, Volume 6

Front Cover
G.T.N. Suringar, 1853 - Friesland (Netherlands)
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 176 - Nederlandfche koloniën in andere landen van Europa; met duidelijke aanwijzing van den invloed , dien de bedoelde verhuizingen hebben gehad op den handel, de nijverheid , de letteren , de zeden, mitsgaders de maatfchappelijke en regtsinftellingen van andere volken.
Page 349 - Noord-Nederland en de kruistogten. Schetsen van het aandeel der Noord-Nederlanders en, in het bijzonder, der Friezen aan dezelven , volgens de berigten van ooggetuigen en tijdgenooten. Door Mr.
Page 353 - Radbout de Eerste in zijne afkeerigheid van het Christendom, beschouwd als de vertegenwoordiger van het Friesche volk, door A. WINKLER PRINS (V.
Page 208 - Capitulare von 785 lesen wir c. 7: si quis corpus defuncti hominis secundum ritum paganorum flamma consumi fecerit et ossa ejus ad cinerem redegerit, capite punietur.
Page 304 - Hij wos een groot liefhebber van penningen en munten, en bezat daarvan eene aanzienlijke verzameling, hoewel hem eens een belangrijk deel er van ontstolen was; van zijne jeugd af had hij, zoo als hij zelf betuigt, grooten lust tot deze studie gehad, hetgeen daarvan kwam, dat, toen hij te Nijmegen op school ging, een overgroot aantal munten vooral bij het arbeiden aan de versterking der wallen, waren gevonden geworden. Volgens de getuigenis van zijnen lijkredenaar Hemsterhuis, muntte Coetier evenzeer...
Page 171 - Granvelle, encore évêque d'Arras , dont il porte le costume : la queue de sa longue robe est soutenue par un jeune page. A côté de lui , agenouillé sur la première marche de l'estrade, et paraissant absorbé dans sa douleur , ce vieillard en robe rouge qui soutient sur un coussin la couronne et le sceptre que Charles avait portés avec tant de gloire et qui vont passer dans les mains de son fils, c'est le chancelier de l'ordre illustre de la Toison d'Or, institué à Bruges en 1431 ,par Philippe-le-Bon,...
Page 353 - Eenige mededeelingen omtrent JOACHIM HOPPERUS , en de briefwisseling tusschen hem en VIGLIUS AB AYTTA.
Page 347 - Over eene nederzetting of volkplanting der Friesen in Zwitserland, benevens eenige aanmerkingen over den tocht der Friesen naar Rome.
Page 257 - Zoude een vlijtig nalezen en doorsnuffelen der kerkeboeken in Friesland, en vooral van die op de dorpen in de omstreken van Bolsward , die leemte in het leven van een beroemd man niet kunnen aanvullen...
Page 288 - Latané(22), woont. Boven de deur van het huis , voor aan de straat , is een Latijnsch opschrift , zoo echter door den regen uitgewischt , dat het niet meer te lezen is. Boven de andere deur , maar in den tuin , staat het volgende...

Bibliographic information