Dichterlijke Werken, Volume 7

Front Cover
1821
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 226 - Het edelst dat natuur Ter weereld heeft ontsteecken. Dit is het krachtigste ciment, Dat harten bind, als muuren breecken Tot puin in 't end. Door deze liefde treurt De tortelduif, gescheurt Van haer beminde tortel. Zy jammert op de dorre ranck Van eenen boom, verdrooght van wortel, Haer leven langk.
Page 225 - Een kuisch en vreedzaem leven leidden, Gelijck van aert. Daer zoo de liefde viel, Smolt liefde ziel met ziel, En hart met hart te gader. Die liefde is ste'rcker dan de doot. Geen liefde koomt Godts liefde nader, Noch is zoo groot. Geen water bluscht dit vuur, Het edelst, dat natuur Ter weerelt heeft ontsteecken, Dit is het krachtighste ciment, Dat harten bint, als muuren breecken Tot puin in 't endt".
Page 246 - t midden van den twist, en 't woeden nimmer moe, 1840 Verheft uw stad haer kroon tot aen den hemel toe, En gaet door vier en ys een andre weereld vinden, En dondert met geschut op alle vier de winden. Uw afkomst midlerwijl en zal niet onder gaen, Maer eeuwigh adelijck en eerelijck bestaen, 1845 Op sloten en in ste๊n, en loffelijck regeeren, En Aemstels oude naem en zal geen...
Page 229 - Het welck een' flagh en roock de merreckt over gaf, En maeckte een vreeflijck loch in zoo veel yfre koppen ; Dat anderen terftont, gevoeght in orden, ftoppen.

Bibliographic information